FSE-relatert

FSE Instruerte

0

Vis kurs »

Førstehjelp ved strømulykker 2022

0

Vis kurs »

FSE Sakkyndige 2022

Vis kurs »

Flere kurs under her, ikke alt er åpent for kjøp ennå.


  Available courses

  Hovedportal for Energimontørlærlinger - "Statnettmodellen":

  • Ulike nettkurs (Elektroteknikk, Grunnleggende om nettstrukturer, FEF, Kabelkurs, Høyspente brytere, Jording i fordelingsanlegg, Høyspent luftledning, Lavspent luftledning, Kabelfordelingsskap, FSE,... Statnett luftledninger, Statnett jording, Statnett måletrafoer, Statnett Effektbrytere, Statnett Skillebrytere, Statnett Krafttrafo, Statnett Relevern, Statnett Oljekabler og oljekabelanlegg)
  • Ulike innleveringer (minifagprøver, fagspesifikke og eksamen)
  • Oversikt over kurssamlinger og nettmøter
  • Forum
  • lærlinGLOGG ("GLOGGEN")
  • DISK-skylagringsplass for den enkelte
  • Kalender som viser når de ulike aktiviteter har frister/skal skje

  Hovedportal for Energilærlinger: Energimodellen

  • Ulike nettkurs (Elektroteknikk, Grunnleggende om nettstrukturer, FEF, Kabelkurs, Høyspente brytere, Jording i fordelingsanlegg, Høyspent luftledning, Lavspent luftledning, Kabelfordelingsskap, FSE,... Statnett luftledninger, Statnett jording, Statnett måletrafoer, Statnett Effektbrytere, Statnett Skillebrytere, Statnett Krafttrafo, Statnett Relevern, Statnett Oljekabler og oljekabelanlegg)
  • Ulike innleveringer (minifagprøver, fagspesifikke og eksamen)
  • Oversikt over kurssamlinger og nettmøter
  • Forum
  • lærlinGLOGG ("GLOGGEN")
  • DISK-skylagringsplass for den enkelte (Dokumentsenteret)
  • Kalender som viser når de ulike aktiviteter har frister/skal skje

  Innhold:

  1. Innledende case som er noe omfattende, men berører flere emner i kurset
   1. Lærling utsatt for strømgjennomgang
  2. Nytt fra bladet Elsikkerhet
   1. Hovedprinsipper i FSE, momenter som skal være med i FSE-kurs (i følge DSB)
   2. DSB informerer, antall elulykker, skadeart, årsak...
   3. Tendenser ulykker, hvilke mangler går igjen?
  3. Formål og sikkerhetsbestemmelser
   1. Organisering
   2. Overordnet planlegging, bruk av kvalifisert personell, instruert personell
   3. Internkontroll for en installasjonsvirksomhet
   4. Meldeplikt
   5. Adgang
  4. Planlegging av arbeidet
   1. Planlegging og gjennomføring av arbeidet
   2. Ansvarlig for arbeid (AFA)
   3. Avbrytelse av arbeid på grunn av ytre påvirkning
  5. Arbeidsmetoder
   1. Arbeid på frakoblet anlegg
   2. Arbeid under spenning (AUS)
   3. Arbeid nær ved spenningssatte deler
  6. Avsluttende bestemmelser
   1. Utførelse av vedlikehold
   2. Betjening av sikringer
   3. Anlegg som settes i drift
  7. 2 avsluttende caser:
   1. Vedlikehold av batterianlegg
   2. Montør skadet av lysbue
  8. Sluttest 10 spørsmål, krav om min. 70% score

  Tilbakemeldingsskjems fylles ut og kursbevis hentes ut.

  Støtte/underlag for faglige ledere i NFSE-medlemsbedrifter

  • Kvalitetssikring for lærebedriften
  • Kontaktinfo
  • Forum
  • Faglig leder-bok med ulike prosedyrer og skjema til lærlingarbeidet....
  • Møteplaner faglige ledere

  Statnett interne videokatalog

  • Luftledninger

  • Relevern

  • Oljekabler og oljekabelanlegg

  • Skillebrytere

  • Effektbrytere

  • Krafttransformatorer

  • Måletransformatorer

  Kursinnhold:

  1: Introduksjon

  Hva er en skillebryter, hvorfor skillebryter, tverrsnitt utendørsanlegg, samleskinnesystemer, samspill effektbryter-skillebryter

  2: Ulike typer skillebrytere

  Dreieskillebryter, pantograf, vertikal bryter, horisontal dobbelbryter, knebryter, jordslutter, plugg-inn brytervogn, DCB (fraskillende effektbryter), GIS-anlegg

  3: Driftsanordninger

  Hva er en driftsanordning, ulike typer driftsanordninger (AC, DC, Hydraulisk, Pneumatisk), 1-polt og 3-polt...

  4: Feil og vedlikehold

  RCM, Termografi, Hvorfor blir det feil, Kontaktflater, Smøring

  Innhold:

  1: Introduksjon til veileder for jording av Statnetts stasjoner

  Bakgrunn og hensikt med jordingsveilederen, oppbygging og innhold, hvor finner jeg veilederen,  hensikten med jording, jordingsanleggets hoveddeler

  2: Prinsipp og eksempler på utførelse

  Prinsipp for jordingsanlegg i Statnett, eksempler på utførelse av jordingsanlegg  (maskenett, apparatjording, jording av gjerde, jording av SF6 anlegg, jording av kabelskjermer, jording i bygg og kontrollrom)

  3: Utførelse - praktiske eksempler

  Maskenett (planering av løsmasse, utlegging, sammenkobling med C-klemmer, tamper ved fundament), strømtransformatorer, spenningstransformatorer, krafttransformatorer

  4: Kontroll av jordingsanlegg

  Dimensjonerende kortslutningsstrøm, dimensjonering av jordleder, ansvarlig utførende, kontroll under montasje, sluttkontroll

  Kursinnhold:

  1: Introduksjon

  Oppbygning, tilleggsutrustning, synkronisert svitsjing, historikk og typer

  2: Virkemåte

  Svovelhexafluorid (SF6) , bryte strøm, pufferbryter og autopufferbryter (SF6), Isolasjon 

  3: Begreper og vedlikehold

  Betjening, gjeninnkobling, reignition, restrike, first-pole-to-clear, følgestyring, discrepansy control), vedlikehold

  Kursinnhold:

  1: Introduksjon

  Transformatorenes oppbygging og virkemåte, hvorfor trenger vi måletransformatorer, spenningstransformator typer (induktive, kapasitive), strømtransformatorer – oppbygging og virkemåte, hva er byrde og merkebyrde, hvorfor er retning viktig? 

  2: Strømtransformatorer

  Prinsipiell oppbygging, hvorfor har en flere sekundærkjerner på strømtrafoer, hva betyr merkinger av kjerner på strømtrafoer, sammenheng mellom metning og byrde og overstrømsiffer, mer om byrde, omkopling av strømtrafoer, brudd i sekundærkrets på strømtrafo - hva så?

  3: Spenningstransformatorer

  Spenningstrafoer: typisk oppkopling, hva betyr merkinger av kjerner på spenningstrafoer, forskjell mellom kapasitive og induktive spenningstrafoer, hjelpekanal kommunikasjon, ferroresonans 

  Kursinnhold:

  1: Kabeltyper og oppbygning

  Felles - karakteristikk, massekabel, massekabel HVDC, oljetrykkskabler 3-leder, oljetrykkskabel 1-leder 

  2: Oljekabelanlegg

  Hvorfor trykkanlegg, prinsipper, trykkanlegg, høytrykkstanker, lavtrykkstanker, mellomtrykkstanker, kontrollskap for oljemating, pumpestasjon 

  3: Vedlikehold og service

  Egen standard for isoleroljer, prøvetagning av olje, prøverapport, restgassmåling

  Kursinnhold:

  1. Relevern - generelt 
  2. Strømtrafo 
  3. Spenningstrafo 
  4. Overstrømsvern 
  5. Differensialvern 
  6. Distansevern
  7. Samleskinne-/Bryterfeilvern
  8. Systemvern 
  9. Innkoblingsautomatikk (IKA) 
  10. Prøvestøpsel og prøveuttak 
  11. Forrigling
  12. Jordfeilretning

  Kursinnhold:

  1: Konstruksjon

  Kjerne og vikling

  2: Aktiv del

  Viklinger plassering, reaktans, påkjenninger på vikling, sammenstilling, isolasjon, merkeverdier, prøver i fabrikk 

  3: Regulering og annet

  Spenningsregulering, trinnkobler, autotransformator, separat reguleraggregat, stjerne-delta, koblingsgrupper, støy

  4: Utstyr

  Konservatortank, nivåmåler for konservator, lufttørker, gassrele, temperaturmåling, oljepumpe 

  5: Utstyr - 2

  Oljestrømsmåler, trykkovervåkning, qualitrol, hydran, gjennomføringer, kjøling, overspenningsavledere, åkvikling

  6: Oljeprøvetagning

  De generelle oljeprøvene (DGA disolved gas analyses), gjennomslagsspenning, vanninnhold, nøytralisasjonsverdi, farge/utseende, grenseflatespenning, inhibitor mm 

  7: Oljeberedskap

  Havariet i Halden (1997) og Rød (2000), utette oljegruver (gamle oljegruver, daglige oljelekkasjer), store mengder slukkevann ved brann (vanskelig å håndtere), olje i naturen, omdømme

  Innhold:

  1: Prosjektering - forarbeid

  • Komponenter i en kraftledning, analyse/studiefase, grunnlagsprosjektering, beregning av magnetfelt, støyberegning, prosjektering ledning (Stikning, prosjektering, design av master og fundamenter, spesifikasjoner for masteproduksjon, elektromekanisk prosjektering) , lengdeprofiler, klimalaster, beregning av master, lineberegning/pilhøyde, lineberegninger/bendslinger, jording, linearmatur, linemontasje

  2: Fundamentering

  • Inndeling i arbeidspakker (WBS), framdriftsplaner, transportplaner, fundamentering, tverrprofil/senterplugg, salinger, fjellfundamenter, boring for fjellbolter, forskaling og støping av stabbe, jordfundamenter, forskaling/armering av bunnplate, plassering av maler, jording av master, tilbakefylling av master, forhold knyttet til vinterstøp

  3: Mastemontering

  • Montering av Statnetts vanlige innvendig bardunerte master, bruk av helikopter for montasjen av mastedeler, premontering, helikopters løfteevne bestemmer størrelsen på mastedelene, bruk av justeringsplater, plassering av mannskap i forbindelse med innflyvning av mastedeler, innflyvningsretning helikopter, bruk av riegel (sterkbru) og bardunering under montering av sidepanel, antall gjenger som skal være synlige, kjørning av skruer (horisontale og vertikale), plassering av mutter for enklere inspeksjoner fra bakken

  4: Linemontering

  • Fristrekk, utkjøringsseksjoner, trommelplass, vinsjeplass (plassbehov), premontasje armaturer, utflyvning av pilotliner, bruk av "Nål"..., utkjøring av trekkliner, trekklinas oppbygning, utkjøring av topplinene, bruk av nedtrekksblokker, krav til nokkediameter, daumann...., pilkjøring og måling av pilhøyde, "Bendsling", montasje av avstandsholdere 

  Dokumenter opplæring Stolpedavit

  1. Risikovurdering og SJA
  2. Kontroll før bruk
  3. Montasje og bruk
  4. Vedlikehold og kontroll

  På kursbeviset er det satt av plass til avkryssing av praktiske øvelser/momenter med signeringsfelt for instruktør(er).

  Dokumenter opplæring BETTISPILL

  1. Risikovurdering og SJA
  2. Kontroll før bruk
  3. Montasje og bruk
  4. Vedlikehold og kontroll

  På kursbeviset er det satt av plass til avkryssing av praktiske øvelser/momenter med signeringsfelt for instruktør(er).

  Dokumenter opplæring med et generelt fokus på søyleboremaskiner (Starnds S25 brukes som eksempel)

  1. Produsentens brukerveiledning (tilgjengelig for kursdeltaker for nedlasting/lesing)
  2. Arbeidsutstyrets oppbygging
  3. Hastighet, gear og mating
  4. Plassering, låsing av emne og bord
  5. Sikkerhet ved bruk og funksjonskontroll
  6. Innsetting av bor, borkjoks
  7. Valg av bor, borhastighet, kjørning og forboring
  8. Kontroll og vedlikehold
  9. Prosedyre for sikker bruk av søyleboremaskin

  På kursbeviset er det satt av plass til avkryssing av praktiske øvelser/momenter med signeringsfelt for instruktør(er).

  Kursinnhold:

  Kap. 1: AUS-HSP

  • K1L1: Innledning
  • K1L2: Krav til opplæring
  • K1L3: Hvorfor AUS?
  • K1L4: Begreper (ILE, KILE...)
  • K1L5: Lønnsomhet
  • K1L6: Administrativ praksis
  • K1L7: AUS-vennlig anlegg og utstyr
  • K1L8: AUS-vennlig materiell
  • K1L9: AUS-vennlig byggemåte

  Kap. 2: Metoder

  • K2L1: Isolerstangmetoden
  • K2L2: Hanskemetoden
  • K3L3: Barhåndsmetoden

  Kap. 3: Verktøy og utstyr

  K3L1: Isolerstenger
  K3L2: Utstyr til verktøystang
  K3L3: Shunter

  Kap. 4: Arbeidsprosedyrer-isolerstangmetoden; Enklere vedlikeholdsoppdrag

  • K4L1: Om prosedyrer
  • K4L2: Inspeksjon av isolatorer, bendslinger og andre ledningsfester. Tiltrekking av skruforbindelser.
  • K4L3: Prøving av isolatorer
  • K4L4: Montasje av kortslutningsindikatorer etc.
  • K4L5: Støvsuging
  • K4L6: Fjerning av is og snø med lineskrape
  • K4L7: Reise av stolpe inntil

  Kap. 5: Arbeidsprosedyrer-isolerstangmetoden; Arbeid

  • K5L1: TF operasjoner (Til og Frakobling)
  • K5L2: Shunting av defekt klemmeforbindelse, skjøt eller lignende
  • K5L3: Deling og montering av loop
  • K5L4: Pålegg av reparasjonsspiral på skadet faseline
  • K5L5: Klipping av strømløse forbindelser
  • K5L6: Til og frakobling av avgrening, kabel, apparat, trafo med mere...
  • K5L7: Til og frakoblinge av omleggingskabel

  Kap. 6: Arbeidsprosessen

  • K6L1: Før arbeidet starter, arbeidsprosessen
  • K6L2: Prosedyremøte
  • K6L3: Før arbeid i mast
  • K6L4: Behandling av verktøy og utstyr
  • K6L5: Transport
  • K6L6: Vedlikehold

  Kap. 7: AUS-oppdrag i praksis

  • K7L1: Frakobling i vinkelpunkt (planoppheng)
  • (flere vil kommet etter hver - vår ambisjon)

  Kurset skal dekke teorigrunnlaget for temaet, kurset kan kjøpes online nå!

  Stiftelsen Norsk Energifagsenter har også mulighet for å gjennomføre praktiske kurs innen temaet - basert på teorikurset her. Be om tilbud på full pakke: http://www.nfse.no/kontakt-oss.352989.no.html

  INNHOLD

  • Kap. 0. Innledning – samt ulike statistikker til og med 2022
  • Kap. 1. Innledende bestemmelser
  • Kap. 2. Generelle bestemmelser
  • Kap. 3. Generelle sikkerhetskrav
  • Kap. 4. Arbeidsmetoder i forskriften (FSE)
  • Kap. 5. Vedlikehold av elektriske anlegg

  FSE-Caser & problemstillinger, med påfølgende diskusjoner/drøftinger:

  • Case 1: Nytt inntrekk til bolighus (EX)
  • Case 2: Energimontør utsatt for strømgjennomgang i forbindelse med frakobling av kabel
  • Case 3: Montør skadet av strømgjennomgang ved tilkobling til nødstrømsgenerator

  Dette kurset dekker det teoretiske grunnlaget for førstehjelp ved strømulykker.

  For at kurset skal være komplett må du i tillegg kunne dokumentere praktisk gjennomføring av Hjerte-Lunge-Redning (HLR)... Dette kan dere ordne fint i egen bedrift (mange har personer med god erfaring fra hjelpekorps/Brann-redning etc.) eller ved å leie inn en instruktør på dette. Kanskje har bedriften en ansatt som kan forestå dette?

  Myndighetene stiller krav til årlig opplæring i førstehjelp ved strømulykker - se FSE §7 (veiledningen).

  Dette kurset er beregnet å ta ca. 50 minutter.

  Priser er pr. stk. og eks. mva. Prisen oppgitt her er ved selvbetjening/selvregistrering.

  Dette er et generelt kurs for FSE-Instruerte... Målgruppe er alle "ikke-elektro" personer som skal utføre jobben sin som betongarbeider, tømrer, telecom, brannsikring, renhold, ventilasjon etc. - i Nettselskapene sine anlegg. Normalt korte oppdrag.

  De "INSTRUERTE" har i utgangspunktet ikke lov til noe som helst i forhold til elektrisitet (med noen unntak) - men dette forklarer kurset mer om. OBS: Troms Kraft Nett AS har eget kurs for dette inkl. relevante instrukser/prosedyrer (se i kursoversikten). Alternativt kan dette tas som et webinar der man i fellesskap - på direkten tar gjennomgangen (for større/bedriftsinterne grupper).

  Dette kurset gjør deg IKKE til en elektriker/energimontør (eksempelvis!!)...

  "SAKKYNDIGE" er de som har minst 4,5 års utdannelse i faget (fagbrev som elektriker, energimontør etc.) - de har selvsagt et annet FSE-kurs enn dette.

  INNHOLD:

  1. Hvorfor kurs innen elsikkerhet
   1. Hvorfor kurs?
   2. Avklaring ord og begreper
  2. Formål - ansvar
   1. Sikkerhetsfilosofi i FSE og normen NEK EN 50110
   2. Instruert person - ansvar
   3. Bruk av kvalifisert personell - opplæring
   4. Eksempel på instruert arbeid: Skogrydding
   5. Eksempel på instruert arbeid: Maskinførere
   6. Eksempel på instruert arbeid: Øvrig personell som ikke er sakkyndig i forskningsanlegg
   7. Adgang til elektrisk anlegg....§9 i FSE
  3. Elektriske begreper - strøm og spenning
   1. Elektriske begreper: Strøm (A) og spenning (V)
   2. Statistikk elsikkerhet
   3. Hva kan gå galt?
   4. Ulykker - varsling
  4. Definisjoner i FSE samt info om rollene Leder For Sikkerhet (LFS) & Ansvarlig For Arbeid (AFA)
   1. Definisjoner og begrepene LFS/AFA
   2. Når er det krav til LFS/AFA?
   3. Oppsummering
  5. Oppgaver underveis samt en sluttest


  Alle priser er pr. stk. (eks. mva.) og ved selvregistrering/betaling.

  INNHOLD

  • Kap. 0. Innledning, NEK EN 50110-1, Statistikk
  • Kap. 1. Innledende bestemmelser
  • Kap. 2. Generelle bestemmelser
  • Kap. 3. Generelle sikkerhetskrav
  • Kap. 4. Arbeidsmetoder i forskriften (FSE)
  • Kap. 5. Vedlikehold av elektriske anlegg

  FSE-Caser & problemstillinger, med påfølgende diskusjoner/drøftinger:

  • Case 1: Nytt instrekk bolighus (EX)
  • Case 2: Energimontør hos nettselskap utsatt for strømgjennomgang i forbindelse med frakobling av kabel
  • Case 3: Montør skadet av strømgjennomgang ved tilkobling av kabler fra nødstrøm generator

  Dette er et generelt kurs for FSE-Instruerte... Målgruppe er alle "ikke-elektro" personer som skal utføre jobben sin som betongarbeider, tømrer, telecom, brannsikring, renhold, ventilasjon etc. - i Nettselskapene sine anlegg. Normalt korte oppdrag.

  De "INSTRUERTE" har i utgangspunktet ikke lov til noe som helst i forhold til elektrisitet (med noen unntak) - men dette forklarer kurset mer om. OBS: Troms Kraft Nett AS har eget kurs for dette inkl. relevante instrukser/prosedyrer (se i kursoversikten). Alternativt kan dette tas som et webinar der man i fellesskap - på direkten tar gjennomgangen (for større/bedriftsinterne grupper).

  Dette kurset gjør deg IKKE til en elektriker/energimontør (eksempelvis!!)...

  "SAKKYNDIGE" er de som har minst 4,5 års utdannelse i faget (fagbrev som elektriker, energimontør etc.) - de har selvsagt et annet FSE-kurs enn dette.

  INNHOLD:

  1. Hvorfor kurs innen elsikkerhet
   1. Hvorfor kurs?
   2. Avklaring ord og begreper
  2. Formål - ansvar
   1. Sikkerhetsfilosofi i FSE og normen NEK EN 50110
   2. Instruert person - ansvar
   3. Bruk av kvalifisert personell - opplæring
   4. Eksempel på instruert arbeid: Skogrydding
   5. Eksempel på instruert arbeid: Maskinførere
   6. Eksempel på instruert arbeid: Øvrig personell som ikke er sakkyndig i forskningsanlegg
   7. Adgang til elektrisk anlegg....§9 i FSE
  3. Elektriske begreper - strøm og spenning
   1. Elektriske begreper: Strøm (A) og spenning (V)
   2. Statistikk elsikkerhet
   3. Hva kan gå galt?
   4. Ulykker - varsling
  4. Definisjoner i FSE samt info om rollene Leder For Sikkerhet (LFS) & Ansvarlig For Arbeid (AFA)
   1. Definisjoner og begrepene LFS/AFA
   2. Når er det krav til LFS/AFA?
   3. Oppsummering
  5. Oppgaver underveis samt en sluttest


  Alle priser er pr. stk. (eks. mva.) og ved selvregistrering/betaling.

  Innhold:

  1. Innledende case som er noe omfattende, men berører flere emner i kurset
   1. Lærling utsatt for strømgjennomgang
  2. Nytt fra bladet Elsikkerhet
   1. Hovedprinsipper i FSE, momenter som skal være med i FSE-kurs (i følge DSB)
   2. DSB informerer, antall elulykker, skadeart, årsak...
   3. Tendenser ulykker, hvilke mangler går igjen?
  3. Formål og sikkerhetsbestemmelser
   1. Organisering
   2. Overordnet planlegging, bruk av kvalifisert personell, instruert personell
   3. Internkontroll for en installasjonsvirksomhet
   4. Meldeplikt
   5. Adgang
  4. Planlegging av arbeidet
   1. Planlegging og gjennomføring av arbeidet
   2. Ansvarlig for arbeid (AFA)
   3. Avbrytelse av arbeid på grunn av ytre påvirkning
  5. Arbeidsmetoder
   1. Arbeid på frakoblet anlegg
   2. Arbeid under spenning (AUS)
   3. Arbeid nær ved spenningssatte deler
  6. Avsluttende bestemmelser
   1. Utførelse av vedlikehold
   2. Betjening av sikringer
   3. Anlegg som settes i drift
  7. 2 avsluttende caser:
   1. Vedlikehold av batterianlegg
   2. Montør skadet av lysbue
  8. Sluttest 10 spørsmål, krav om min. 70% score

  Tilbakemeldingsskjems fylles ut og kursbevis hentes ut.

  Innhold

  Kap. 1: AUS 1000V; Innledning

  • Krav til opplæring og innhold
  • §7 - overordnet planlegging
  • §10 - planlegging
  • Tilstrekkelig opplæring
  • AUS i tavler, luftledninger, verktøy, feilsøking og bekledning INTRO
  • Kompetansebegrepet

  Kap. 2: Planlegging på arbeidsplassen

  • §10 Planlegging av arbeidet
  • Faremomenter elektriske lavspenningsanlegg
  • Risikovurdering
  • Sikker Jobb Analyse (SJA)

  Kap. 3: AUS i lavspenningstavler

  • Bekledning
  • Fare for strømgjennomgang - barrierer
  • Fare for lysbue - barrierer
  • Konkret arbeidsoppdrag - prosedyre ifbm kabel, tavle etc.
  • Selve arbeidsprosessen
  • Hvor lenge varer en AUS-jobb? Konkret hendelse

  Kap. 4: AUS på lavspenningsluftlinjer

  • Fare for strømgjennomgang - barrierer
  • Fare for lysbue - barrierer
  • Krav om to personer
  • Nødkortslutter
  • Instruks & Prosedyre
  • Selve arbeidsprosessen
  • AUS? Eksempel på ulykke

  Kap. 5: Verktøy, feilsøking, måling og bekledning

  • Måling og feilsøking
  • Betjening av sikringer
  • Krav til bekledning

   

  Kap. 6: Kontroll og vedlikehold av 100V verktøy og utstyr

  • Isolerende hansker
  • Isolerende verktøy
  • Avskjerminger

   

  Oppgaver inn i mellom…sluttest til slutt. Bedriften dokumenterer for praktisk gjennomgang/øvelser på eget kursbevis.

  Dokumenter opplæring med et generelt fokus på søyleboremaskiner (Starnds S25 brukes som eksempel)

  1. Produsentens brukerveiledning (tilgjengelig for kursdeltaker for nedlasting/lesing)
  2. Arbeidsutstyrets oppbygging
  3. Hastighet, gear og mating
  4. Plassering, låsing av emne og bord
  5. Sikkerhet ved bruk og funksjonskontroll
  6. Innsetting av bor, borkjoks
  7. Valg av bor, borhastighet, kjørning og forboring
  8. Kontroll og vedlikehold
  9. Prosedyre for sikker bruk av søyleboremaskin

  På kursbeviset er det satt av plass til avkryssing av praktiske øvelser/momenter med signeringsfelt for instruktør(er).

  Kurset består av følgende emner:

  Kap. 1: Prinsipp og virkemåter 

  • Hvorfor bruker vi transformatorer?
  • Transformatorens virkemåte
  • Snitt og bilder av trafo 

  Kap. 2: Oppbygning 

  • Kjernen, viklinger og isolasjon
  • Beholderen & kjøling
  • Gjennomføringer
  • Spenningsregulering
  • Koblinger

  Kap. 3: Prosjektering, dimensjonering og vern 

  • Valg av transformator
  • Valg av kjølemedie
  • Valg av vern
  • Overvåkning
  • Arbeid og montasje 

   

  Kap. 4: Vedlikehold, feilsøking og tap

  • Vedlikehold og tilstand
  • Varmgang & Feilsøking (måling av isolasjon, motstand og spenning)
  • Tap i transformator

  Dette kurset tar for seg enkle elektrotekniske begreper, det meste av innholdet er kanskje kjent fra før?

  Kap 1: Ulike elektrotekniske formler, anvendelse, "Snu på formler", Prefikser (Kilo, Mega...), regneeksempler

  Kap. 2: Vekselstrøm, vektorer, trigonometriske funksjoner, Pytagoras og Kirchoffs...

  K1: Nettstruktur og samleskinner

  L1: Innledning, Nettyper, MASKE/NETTDELER

  L2: Masker/Nettdeler selektivitetsutfordring 

  L3: Gjenoppretting av driften i fordelingsenhet

  L4: Manglende trafo-kapasitet under gjenoppretting av forsyning

  L5: Radialnett (luftledninger på landsbygda) Radialnett 11-22kV med feil

  L6: Ringnett 11-22kV med feil

  L7: Hel og delt samleskinne - mulighet for seksjonering

  L8: Dobbel samleskinne

  K2: Forskjellige typer stasjoner

  L1: Kraftverk

  L2: Trafostasjoner

  L3: Koblingsstasjoner

  L4: Apparatanlegg-1

  L5: Apparatanlegg-2

  K3: Transmisjonsnettets oppbygging

  L1: Statnett er systemansvarlig

  L2: Høyspent fordelingsnett

  L3: Overføring av elektrisk energi

  L4: Jordingssystemets oppgave (funksjon)

  • Isolert nullpunkt
  • P-Spolejordet nullpunkt
  • Direktejordet nullpunkt
  • Toppliner

  L5: P-spolens oppgave og virkemåte

  K4: Forskjellige typer ledning

  L1: Nettkonstruksjoner

  L2: Revolvering og T-avgreining

  L3: Nøytralpunktsbehandling

  L4: Høyspentkabel

  L5: Eksempler ledninger i terreng

  K5: Kraftsystemets egenskaper

  L1: Energiflyten i kraftsystemet

  L2: Flaskehals i kraftnettet

  L3: Beskrivelse av områder i kraftsystemet

  L4: N-1 kriteriet

  L5: Beskrivelse av redundans

  K6: Sårbarhet i kraftsystemet

  L1: Samfunnets krav til usårbarhet

  L2: Kritiske funksjoner i samfunnet

  L3: Hendelser med store konsekvenser

  L4: Steigen - vinterstorm i januar 2007

  L5: Steigen uten strøm i 5 døgn og 14 timer - januar 2007

  L6: Uten strøm en hel dag

   

  Innhold (Emner):

  Kurset tar ca. 1 dag å gjennomføre...

  E1

  Innledning: Lover, forskrifter, funksjonskrav, veiledning og normer

  L1: Om kurset, hierarki, oppbygging av FEF, avsluttende bestemmelser etc.
  L2: Formål, prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold, risiko, sikkerhetskrav ved feil, beskyttelse mot elektrisk sjokk, termisk og mekanisk skade
  L3: Overspenninger, underspenninger, jordfeil, overførte spenninger, helsefare og beskyttelse mot brann
  L4: Overvåking og kontrollsystemer, advarselsskilt og merking, drift og vedlikehold, fellesføring - ulike eiere, endring, oppgradering, omgivelsene
  L5: Kontroll, erklæring om samsvar og dokumentasjon

  E2

  Høyspennings installasjoner

  L1: Isolasjon og isolasjonsfeil
  L2: Utstyr og kabler
  L3: Avstander, betjeningsutstyr for installasjoner i mast - alternativer
  L4: Bygninger
  L5: Tillatt berøringsspenning UTP, Global jord
  L6: Tiltak for å redusere berøringsspenning
  L7: Potensialutjevning, galvanisk korrosjon, måling og kontroll av jordingssystem samt dimensjonering
  L8: Felles og adskilt jordingssystem

  E3

  Lavspennings installasjoner

  L1: Isolasjon, isolasjonsovervåking
  L2: Utstyr og kabler, Installasjoner
  L3: Jording

  E4

  HSP luftledninger

  L1: Mekanisk dimensjonering, forsterket oppheng
  L2: Isolasjon, avstander, kryssing og fellesføring
  L3: Jording og linjebefaring

  E5

  LSP luftledninger

  L1: Mekanisk dimensjonering, kryssing og avstander
    L2: Fellesføringer

  Kursinnhold

  1:Oppbygging 

  Overdel, underdel, PE/PEN-skinne, Kabelfestejern, Montasjeplate med samleskinne, Tilkoplingsmoduler, Provisorisk uttak, Snømarkør, Arbeidsjord, Servicemoduler, Stolpemontasje, Fiberskap, Inntaksskap

  2: Prosjektering & dimensjonering 

  Dimensjonering, Samtidighetsfaktor, Kortslutningsnivå, Klimaforhold, Modulbredder, Størrelse på samleskinne, Korrosjonsbeskyttelse av skap, Snømarkør, Plassering av skap, Vern og jording 

  3: Arbeid og montasje 

  Arbeidsplanlegging og plassering, Oppsett av kabelfordelingsskap, Innføring av kabel og jordleder, Plassering av kabler i skapet, Montasje av kablene til samleskinnen, Montasje av kabler til PE/PEN skinne, Merking av kabler og skap, Arbeidsavslutning, Dokumentasjon, Samsvarserklæring og ferdigbefaring

  Kursinnhold:

  1: Oppbygging 

  Ledermateriale, Isolasjon, Bruksområder, Korrosjon, Snoing, Fasemerking, Mekaniske egenskaper, Elektriske forhold

  2: Prosjektering 

  HMS-plan, Avklaring mot offentlige og private, Kartlegging av belastning, Elektrisk dimensjonering, Elektriske og magnetiske felter, Avstander, Fellesføring, Plassering av anlegg/trase, Mekanisk dimensjonering av konstruksjon og materiell, Jording, Vurdering av andre risikoelementer, Samsvarserklæring 

  3: Sikring/vern

  Hvorfor bruker vi vern?, Selektivitet, Smeltekarakteristikk, Sikringer i praksis, Merking, Sikringsmateriell

  4: Dimensjonering 

  Ledningens strømføringsevne, Grenseverdier termisk belastning, Regneeksempel, Spenningsfall,  Økonomisk tverrsnitt, Beregningsprogram i excel

  5: Arbeid og montasje 

  Lasting, transport, lossing og brems av trommel, Spennlengder og pilhøyde, Strekking, Montasje av fester (oppheng), Barduner

  6: Klemmer og koblinger

  God og varig klemmeforbindelse, Tilkopling AL – CU, Tilkopling CU – CU, Tilkopling AL – AL, Avgreiningsklemmer, Koplingstamp

  7: Skjøting og reparasjon

  Skjøting generelt, Strekkfast og ikke strekkfast, Pressverktøy, Pressretning, Skjøting av 3-leder EX, Krymping 

  Kursinnhold:

  1. Materiell & mastetyper

  Stolper, Traverser, Barduner, Ledninger, Isolatorer, Klemmer og bolter, Opphengsutstyr, Kontaktklemmer

  2. Prosjektering

  Forprosjektering/planlegging, HMS planlegging, Kartlegging av belastning, Elektrisk dimensjonering, Elektriske og magnetiske felter, Avstander og fellesføring, Utarbeidelse av terreng- og linjeprofil, Mekanisk dimensjonering, Jording, Vern mot lynoverspenninger, Samsvarserklæring

  3. Dimensjonering

  Hva er dimensjonering, Mekanisk dimensjonering, Krav til ledere og master, Krav til forsterket oppheng, Elektrisk dimensjonering, Termisk grenselast, Spenningsfall, Tap

  4. Vern

  Hva er overspenningsvern, Hva sier forskriften, Gnistgap, Ventilavledere, Prosjektering av vern, Valg av avledere og gap, Plassering av vern

  5. Arbeid & montasje

  Arbeidsplanlegging, Fundamentering og stolpemontasje, Montasje av barduner, Vern mot klatring, Montasje av travers og topphette, Montasje av isolator, Utrekking og ledningsmontasje, Bendsling, Montasje av tilkoblinger (klemmer), Avgreininger, Jording, Fellesføring, Driftsmerking, Dokumentasjon, Innmåling av HS luftlinjetrase, Arbeidsavslutning, Samsvarserklæring og ferdigbefaring

  Jordingskurs for fordelingsanlegg... 

  Kurset tar ca. 1 dag å gjennomføre...

  Tema 1: 

  Innledning jording, Jording HS-installasjoner, Global jord, Tiltak betjeningsplass

  Tema 2: 

  Felles eller adskilte jordingssystem, Adskilt jording praktisk utførelse

  Tema 3: 

  Jording av LS installasjoner og LS luftnett, Isolasjonsovervåking, Utjevningsforbindelser i nettstasjoner

  Tema 4: 

  Jording av høyspennings linjer, Impulsjording, Overspenningsvern     

  Tema 5: 

  Dokumentasjon og måling av jordingsanlegget, Oppsummering jording

          

  Består av 2 ulike emner:

  Til sammen 6 leksjoner/forelesninger innen:

  1. Innledning brytere (personbeskyttelse, symboler, merking, å bryte en strøm, brytertyper og betegnelser, enlinjeskjema, normer)
  2. Ulike brytere (skillebryter, Lastbryter, Effektbryter)

  + endel videoer.

  Kursinnhold:

  Tema 1 (T1): Oppbygging 

  Kabelhistorikk, Oppbygning av kabel, Isolasjonsmaterialer, Felt og feltstyring, Ordforklaringer, Massekabler, PEX-kabler, Betegnelser (4-bokstavkoden), Normer, Kort om de vanligste kabeltypene

  T2: Prosjektering

  SHA plan, Avklaring mot offentlig og private, Kartlegging av belastning, Elektrisk dimensjonering, Elektriske og magnetiske felter, Avstander, Fellesføring, Plassering av anlegg/trase, Mekanisk dim. av konstruksjon og materiell, Jording, Vurdering av andre risiko elementer, Samsvarserklæring

  T3: Vern 

  Innledning og begreper: Kortslutning, Overbelastning,  Selektivitet. Vern i Lavspenningsanlegg, Dimensjonering overbelastningsvern, Høyeffektsikringer, Smeltekarakteristikk, Dimensjonering ved kortslutning, Parallellkobling av kabler, Vern i Høyspenningsanlegg, Relevern (overstrøms- jordfeilvern), Høyspenningssikringer, Trafovern.

  T4: Dimensjonering

  Ledningens strømføringsevne, Korreksjonsfaktorer, Regneeksempel, Spenningsfall, Økonomisk tverrsnitt

  T5: Arbeid og montasje 

  Lagring av kabel, Behandling av kabeltrommelen, Trekking av kabler, Bøying av kabler, Forlegning av kabler, Merking av kabler, Grøftesnitt, Omfyllingsmasser, Kabelbeskyttelse og Kabelmarkering, Isolasjonsmåling (Megging) og kappemåling, Samsvarserklæring, ferdigbefaring, idriftsettelse og overtagelse. 

  T6: Koblinger 

  Pressing av kabelsko og hylser, Valg av pressverktøy og utstyr, Sekskantpress og dyppress, Skruforbindelser, Endeavslutning av høyspenningskabel, Stresskonus, Feltstyrende belegg, Endeavlsutning Lavspenning. 

  T7: Skjøting og reparasjon 

  Skjøting, Varmkrymp, Kaldkrymp, Montasjeanvisningen, Drift og vedlikehold, Termografi, Detektering av glimming, Vanntre, Feilsøking av kabel 

  T8: Felt og feltstyring

  Elektriske felt i kabler, Endeavslutning og felt, Forsterkning av elektrisk felt, Konus / feltfordeler, Feltstyrende belegg, Resistive, dielektriske og induktive tap: Impedans...

  Kursinnhold:

  Kap. 1: AUS-HSP

  • K1L1: Innledning
  • K1L2: Krav til opplæring
  • K1L3: Hvorfor AUS?
  • K1L4: Begreper (ILE, KILE...)
  • K1L5: Lønnsomhet
  • K1L6: Administrativ praksis
  • K1L7: AUS-vennlig anlegg og utstyr
  • K1L8: AUS-vennlig materiell
  • K1L9: AUS-vennlig byggemåte

  Kap. 2: Metoder

  • K2L1: Isolerstangmetoden
  • K2L2: Hanskemetoden
  • K3L3: Barhåndsmetoden

  Kap. 3: Verktøy og utstyr

  K3L1: Isolerstenger
  K3L2: Utstyr til verktøystang
  K3L3: Shunter

  Kap. 4: Arbeidsprosedyrer-isolerstangmetoden; Enklere vedlikeholdsoppdrag

  • K4L1: Om prosedyrer
  • K4L2: Inspeksjon av isolatorer, bendslinger og andre ledningsfester. Tiltrekking av skruforbindelser.
  • K4L3: Prøving av isolatorer
  • K4L4: Montasje av kortslutningsindikatorer etc.
  • K4L5: Støvsuging
  • K4L6: Fjerning av is og snø med lineskrape
  • K4L7: Reise av stolpe inntil

  Kap. 5: Arbeidsprosedyrer-isolerstangmetoden; Arbeid

  • K5L1: TF operasjoner (Til og Frakobling)
  • K5L2: Shunting av defekt klemmeforbindelse, skjøt eller lignende
  • K5L3: Deling og montering av loop
  • K5L4: Pålegg av reparasjonsspiral på skadet faseline
  • K5L5: Klipping av strømløse forbindelser
  • K5L6: Til og frakobling av avgrening, kabel, apparat, trafo med mere...
  • K5L7: Til og frakoblinge av omleggingskabel

  Kap. 6: Arbeidsprosessen

  • K6L1: Før arbeidet starter, arbeidsprosessen
  • K6L2: Prosedyremøte
  • K6L3: Før arbeid i mast
  • K6L4: Behandling av verktøy og utstyr
  • K6L5: Transport
  • K6L6: Vedlikehold

  Kap. 7: AUS-oppdrag i praksis

  • K7L1: Frakobling i vinkelpunkt (planoppheng)
  • (flere vil kommet etter hver - vår ambisjon)

  Kurset skal dekke teorigrunnlaget for temaet, kurset kan kjøpes online nå!

  Stiftelsen Norsk Energifagsenter har også mulighet for å gjennomføre praktiske kurs innen temaet - basert på teorikurset her. Be om tilbud på full pakke: http://www.nfse.no/kontakt-oss.352989.no.html

  Innhold

  Kap. 1: AUS 1000V; Innledning

  • Krav til opplæring og innhold
  • §7 - overordnet planlegging
  • §10 - planlegging
  • Tilstrekkelig opplæring
  • AUS i tavler, luftledninger, verktøy, feilsøking og bekledning INTRO
  • Kompetansebegrepet

  Kap. 2: Planlegging på arbeidsplassen

  • §10 Planlegging av arbeidet
  • Faremomenter elektriske lavspenningsanlegg
  • Risikovurdering
  • Sikker Jobb Analyse (SJA)

  Kap. 3: AUS i lavspenningstavler

  • Bekledning
  • Fare for strømgjennomgang - barrierer
  • Fare for lysbue - barrierer
  • Konkret arbeidsoppdrag - prosedyre ifbm kabel, tavle etc.
  • Selve arbeidsprosessen
  • Hvor lenge varer en AUS-jobb? Konkret hendelse

  Kap. 4: AUS på lavspenningsluftlinjer

  • Fare for strømgjennomgang - barrierer
  • Fare for lysbue - barrierer
  • Krav om to personer
  • Nødkortslutter
  • Instruks & Prosedyre
  • Selve arbeidsprosessen
  • AUS? Eksempel på ulykke

  Kap. 5: Verktøy, feilsøking, måling og bekledning

  • Måling og feilsøking
  • Betjening av sikringer
  • Krav til bekledning

   

  Kap. 6: Kontroll og vedlikehold av 100V verktøy og utstyr

  • Isolerende hansker
  • Isolerende verktøy
  • Avskjerminger

   

  Oppgaver inn i mellom…sluttest til slutt. Bedriften dokumenterer for praktisk gjennomgang/øvelser på eget kursbevis. Kurset tar ca. 2,5 timer.

  Hovedportal for Energimontørlærlinger - "Statnettmodellen":

  • Ulike nettkurs (Elektroteknikk, Grunnleggende om nettstrukturer, FEF, Kabelkurs, Høyspente brytere, Jording i fordelingsanlegg, Høyspent luftledning, Lavspent luftledning, Kabelfordelingsskap, FSE,... Statnett luftledninger, Statnett jording, Statnett måletrafoer, Statnett Effektbrytere, Statnett Skillebrytere, Statnett Krafttrafo, Statnett Relevern, Statnett Oljekabler og oljekabelanlegg)
  • Ulike innleveringer (minifagprøver, fagspesifikke og eksamen)
  • Oversikt over kurssamlinger og nettmøter
  • Forum
  • lærlinGLOGG ("GLOGGEN")
  • DISK-skylagringsplass for den enkelte
  • Kalender som viser når de ulike aktiviteter har frister/skal skje

  Hovedportal for Energimontørlærlinger - "Statnettmodellen":

  • Ulike nettkurs (Elektroteknikk, Grunnleggende om nettstrukturer, FEF, Kabelkurs, Høyspente brytere, Jording i fordelingsanlegg, Høyspent luftledning, Lavspent luftledning, Kabelfordelingsskap, FSE,... Statnett luftledninger, Statnett jording, Statnett måletrafoer, Statnett Effektbrytere, Statnett Skillebrytere, Statnett Krafttrafo, Statnett Relevern, Statnett Oljekabler og oljekabelanlegg)
  • Ulike innleveringer (minifagprøver, fagspesifikke og eksamen)
  • Oversikt over kurssamlinger og nettmøter
  • Forum
  • lærlinGLOGG ("GLOGGEN")
  • DISK-skylagringsplass for den enkelte
  • Kalender som viser når de ulike aktiviteter har frister/skal skje

  Hovedportal for Energimontørlærlinger:

  • Ulike nettkurs (Elektroteknikk, Grunnleggende om nettstrukturer, FEF, Kabelkurs, Høyspente brytere, Jording i fordelingsanlegg, Høyspent luftledning, Lavspent luftledning, Kabelfordelingsskap, FSE,...++
  • Ulike innleveringer (minifagprøver, fagspesifikke og eksamen)
  • Oversikt over kurssamlinger og nettmøter
  • Forum
  • lærlinGLOGG ("GLOGGEN")
  • DISK-skylagringsplass for den enkelte (egen pålogging)
  • Kalender som viser når de ulike aktiviteter har frister/skal skje

  Hovedportal for Energimontørlærlinger - "Statnettmodellen":

  • Ulike nettkurs (Elektroteknikk, Grunnleggende om nettstrukturer, FEF, Kabelkurs, Høyspente brytere, Jording i fordelingsanlegg, Høyspent luftledning, Lavspent luftledning, Kabelfordelingsskap, FSE,... Statnett luftledninger, Statnett jording, Statnett måletrafoer, Statnett Effektbrytere, Statnett Skillebrytere, Statnett Krafttrafo, Statnett Relevern, Statnett Oljekabler og oljekabelanlegg)
  • Ulike innleveringer (minifagprøver, fagspesifikke og eksamen)
  • Oversikt over kurssamlinger og nettmøter
  • Forum
  • lærlinGLOGG ("GLOGGEN")
  • DISK-skylagringsplass for den enkelte
  • Kalender som viser når de ulike aktiviteter har frister/skal skje

  Hovedportal for Energimontørlærlinger - "Statnettmodellen":

  • Ulike nettkurs (Elektroteknikk, Grunnleggende om nettstrukturer, FEF, Kabelkurs, Høyspente brytere, Jording i fordelingsanlegg, Høyspent luftledning, Lavspent luftledning, Kabelfordelingsskap, FSE,... Statnett luftledninger, Statnett jording, Statnett måletrafoer, Statnett Effektbrytere, Statnett Skillebrytere, Statnett Krafttrafo, Statnett Relevern, Statnett Oljekabler og oljekabelanlegg)
  • Ulike innleveringer (minifagprøver, fagspesifikke og eksamen)
  • Oversikt over kurssamlinger og nettmøter
  • Forum
  • lærlinGLOGG ("GLOGGEN")
  • DISK-skylagringsplass for den enkelte
  • Kalender som viser når de ulike aktiviteter har frister/skal skje

  En plass der vi kan:

  (PS: denne kommentaren er kun for NFSE-ansatte pr. nå...fjernes når/hvis vi går live)...

  1. Legge ut livesendinger, 20 minutter hver fredag (eksempelvis)... ta opp tema som man kan lage seg. Korte repitisjonssendinger, spesifikke ønsker ++
  2. Annonseringer
  3. Her kan KUN de som er registrert i systemet være med...(kursportalen)
  4. Sendingen settes opp i VIMEO, denne kan vi sette til et bestemt tidspunkt - én gang eller hver fredag kl. 09.00 eller kl. 14.00 eksempelvis
  5. Streamer opptak fra Ecamm, der man setter opp scener, overlays, skjermdeling
  6. I Vimeo henter man ut embedkode for: videoen som streames på direkten samt embedkode for chat-felt...slik at folk kan kommentere på direkten

  Hovedportal Energimontørlærlinger:

  • Ulike nettkurs (Elektroteknikk, Grunnleggende om nettstrukturer, FEF, Kabelkurs, Høyspente brytere, Transformatorer, Jording i fordelingsanlegg, Høyspent luftledning, Lavspent luftledning, Kabelfordelingsskap, FSE...)
  • Ulike innleveringer (minifagprøver, fagspesifikke og eksamen)
  • Oversikt over opplæringsplaner, kurssamlinger og nettmøter
  • Forum
  • lærlinGLOGG ("GLOGGEN")
  • DISK-skylagringsplass for den enkelte
  • Kalender som viser når de ulike aktiviteter har frister/skal skje

  Hovedportal for Energimontørlærlinger - "Statnettmodellen":

  • Ulike nettkurs (Elektroteknikk, Grunnleggende om nettstrukturer, FEF, Kabelkurs, Høyspente brytere, Jording i fordelingsanlegg, Høyspent luftledning, Lavspent luftledning, Kabelfordelingsskap, FSE,... Statnett luftledninger, Statnett jording, Statnett måletrafoer, Statnett Effektbrytere, Statnett Skillebrytere, Statnett Krafttrafo, Statnett Relevern, Statnett Oljekabler og oljekabelanlegg)
  • Ulike innleveringer (minifagprøver, fagspesifikke og eksamen)
  • Oversikt over kurssamlinger og nettmøter
  • Forum
  • lærlinGLOGG ("GLOGGEN")
  • DISK-skylagringsplass for den enkelte
  • Kalender som viser når de ulike aktiviteter har frister/skal skje

  Hovedportal Energimontørlærlinger (og praksiskandidater):

  • Ulike nettkurs (Elektroteknikk, Grunnleggende om nettstrukturer, FEF, Kabelkurs, Høyspente brytere, Transformatorer, Jording i fordelingsanlegg, Høyspent luftledning, Lavspent luftledning, Kabelfordelingsskap, FSE...)
  • Ulike innleveringer (minifagprøver, fagspesifikke og eksamen)
  • Oversikt over opplæringsplaner, kurssamlinger og nettmøter
  • Forum
  • lærlinGLOGG ("GLOGGEN")
  • DISK-skylagringsplass for den enkelte
  • Kalender som viser når de ulike aktiviteter har frister/skal skje

  Hovedportal Energimontørlærlinger som følger "Produksjonsmodellen":

  • Ulike nettkurs (Elektroteknikk, Grunnleggende om nettstrukturer, FEF, Kabelkurs, Høyspente brytere, Transformatorer, Jording i fordelingsanlegg, Høyspent luftledning, Lavspent luftledning, Kabelfordelingsskap, FSE...)
  • Ulike innleveringer (minifagprøver, fagspesifikke og eksamen)
  • Oversikt over opplæringsplaner, kurssamlinger og nettmøter
  • Forum
  • lærlinGLOGG ("GLOGGEN")
  • DISK-skylagringsplass for den enkelte
  • Kalender som viser når de ulike aktiviteter har frister/skal skje

  Denne gruppen tar fagbrev som Energimontør, følger "Statnettmodellen" samt deltar på noen fagkurs for Energioperatører og har mye av sin praksis i Stasjonsanlegg.

  Hovedportal for Energimontørlærlinger - "Statnettmodellen":

  • Ulike nettkurs (Elektroteknikk, Grunnleggende om nettstrukturer, FEF, Kabelkurs, Høyspente brytere, Jording i fordelingsanlegg, Høyspent luftledning, Lavspent luftledning, Kabelfordelingsskap, FSE,... Statnett luftledninger, Statnett jording, Statnett måletrafoer, Statnett Effektbrytere, Statnett Skillebrytere, Statnett Krafttrafo, Statnett Relevern, Statnett Oljekabler og oljekabelanlegg)
  • Ulike innleveringer (minifagprøver, fagspesifikke og eksamen)
  • Oversikt over kurssamlinger og nettmøter
  • Forum
  • lærlinGLOGG ("GLOGGEN")
  • DISK-skylagringsplass for den enkelte
  • Kalender som viser når de ulike aktiviteter har frister/skal skje

  Hovedportal for Energimontørlærlinger - "Statnettmodellen":

  • Ulike nettkurs (Elektroteknikk, Grunnleggende om nettstrukturer, FEF, Kabelkurs, Høyspente brytere, Jording i fordelingsanlegg, Høyspent luftledning, Lavspent luftledning, Kabelfordelingsskap, FSE,... Statnett luftledninger, Statnett jording, Statnett måletrafoer, Statnett Effektbrytere, Statnett Skillebrytere, Statnett Krafttrafo, Statnett Relevern, Statnett Oljekabler og oljekabelanlegg)
  • Ulike innleveringer (minifagprøver, fagspesifikke og eksamen)
  • Oversikt over kurssamlinger og nettmøter
  • Forum
  • lærlinGLOGG ("GLOGGEN")
  • DISK-skylagringsplass for den enkelte
  • Kalender som viser når de ulike aktiviteter har frister/skal skje

   

  Hovedportal Energimontørlærlinger (og praksiskandidater):

  • Ulike nettkurs (Elektroteknikk, Grunnleggende om nettstrukturer, FEF, Kabelkurs, Høyspente brytere, Transformatorer, Jording i fordelingsanlegg, Høyspent luftledning, Lavspent luftledning, Kabelfordelingsskap, FSE...)
  • Ulike innleveringer (minifagprøver, fagspesifikke og eksamen)
  • Oversikt over opplæringsplaner, kurssamlinger og nettmøter
  • Forum
  • lærlinGLOGG ("GLOGGEN")
  • DISK-skylagringsplass for den enkelte
  • Kalender som viser når de ulike aktiviteter har frister/skal skje

   

  Hovedportal for Energimontørlærlinger - "Statnettmodellen":

  • Ulike nettkurs
  • Ulike innleveringer (minifagprøver, fagspesifikke og eksamen)
  • Oversikt over kurssamlinger og nettmøter
  • Forum
  • lærlinGLOGG ("GLOGGEN")
  • DISK-skylagringsplass for den enkelte
  • Kalender som viser når de ulike aktiviteter har frister/skal skje

   

  Hovedportal Energimontørlærlinger (og praksiskandidater):

  • Ulike nettkurs
  • Ulike innleveringer (minifagprøver, fagspesifikke og eksamen)
  • Oversikt over kurssamlinger og nettmøter
  • Forum
  • lærlinGLOGG ("GLOGGEN")
  • DISK-skylagringsplass for den enkelte
  • Kalender som viser når de ulike aktiviteter har frister/skal skje

   

  Dette kurset tar for seg enkle elektrotekniske begreper, det meste av innholdet er kanskje kjent fra før?

  Kap 1: Ulike elektrotekniske formler, anvendelse, "Snu på formler", Prefikser (Kilo, Mega...), regneeksempler

  Kap. 2: Vekselstrøm, vektorer, trigonometriske funksjoner, Pytagoras og Kirchoffs...

  Kap. 3: Kabler, kabelberegninger, forlegging og korreksjonsfaktorer

  Kap. 4: Vern/Sikringer

  Kap. 5: Enkle transformator-beregninger

  K1: Nettstruktur og samleskinner

  L1: Innledning, Nettyper, MASKE/NETTDELER

  L2: Masker/Nettdeler selektivitetsutfordring 

  L3: Gjenoppretting av driften i fordelingsenhet

  L4: Manglende trafo-kapasitet under gjenoppretting av forsyning

  L5: Radialnett (luftledninger på landsbygda) Radialnett 11-22kV med feil

  L6: Ringnett 11-22kV med feil

  L7: Hel og delt samleskinne - mulighet for seksjonering

  L8: Dobbel samleskinne

  K2: Forskjellige typer stasjoner

  L1: Kraftverk

  L2: Trafostasjoner

  L3: Koblingsstasjoner

  L4: Apparatanlegg-1

  L5: Apparatanlegg-2

  K3: Transmisjonsnettets oppbygging

  L1: Statnett er systemansvarlig

  L2: Høyspent fordelingsnett

  L3: Overføring av elektrisk energi

  L4: Jordingssystemets oppgave (funksjon)

  • Isolert nullpunkt
  • P-Spolejordet nullpunkt
  • Direktejordet nullpunkt
  • Toppliner

  L5: P-spolens oppgave og virkemåte

  K4: Forskjellige typer ledning

  L1: Nettkonstruksjoner

  L2: Revolvering og T-avgreining

  L3: Nøytralpunktsbehandling

  L4: Høyspentkabel

  L5: Eksempler ledninger i terreng

  K5: Kraftsystemets egenskaper

  L1: Energiflyten i kraftsystemet

  L2: Flaskehals i kraftnettet

  L3: Beskrivelse av områder i kraftsystemet

  L4: N-1 kriteriet

  L5: Beskrivelse av redundans

  K6: Sårbarhet i kraftsystemet

  L1: Samfunnets krav til usårbarhet

  L2: Kritiske funksjoner i samfunnet

  L3: Hendelser med store konsekvenser

  L4: Steigen - vinterstorm i januar 2007

  L5: Steigen uten strøm i 5 døgn og 14 timer - januar 2007

  L6: Uten strøm en hel dag

   

  Innhold (Emner):

  Kurset tar ca. 1 dag å gjennomføre...

  E1

  Innledning: Lover, forskrifter, funksjonskrav, veiledning og normer

  L1: Om kurset, hierarki, oppbygging av FEF, avsluttende bestemmelser etc.
  L2: Formål, prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold, risiko, sikkerhetskrav ved feil, beskyttelse mot elektrisk sjokk, termisk og mekanisk skade
  L3: Overspenninger, underspenninger, jordfeil, overførte spenninger, helsefare og beskyttelse mot brann
  L4: Overvåking og kontrollsystemer, advarselsskilt og merking, drift og vedlikehold, fellesføring - ulike eiere, endring, oppgradering, omgivelsene
  L5: Kontroll, erklæring om samsvar og dokumentasjon

  E2

  Høyspennings installasjoner

  L1: Isolasjon og isolasjonsfeil
  L2: Utstyr og kabler
  L3: Avstander, betjeningsutstyr for installasjoner i mast - alternativer
  L4: Bygninger
  L5: Tillatt berøringsspenning UTP, Global jord
  L6: Tiltak for å redusere berøringsspenning
  L7: Potensialutjevning, galvanisk korrosjon, måling og kontroll av jordingssystem samt dimensjonering
  L8: Felles og adskilt jordingssystem

  E3

  Lavspennings installasjoner

  L1: Isolasjon, isolasjonsovervåking
  L2: Utstyr og kabler, Installasjoner
  L3: Jording

  E4

  HSP luftledninger

  L1: Mekanisk dimensjonering, forsterket oppheng
  L2: Isolasjon, avstander, kryssing og fellesføring
  L3: Jording og linjebefaring

  E5

  LSP luftledninger

  L1: Mekanisk dimensjonering, kryssing og avstander
    L2: Fellesføringer

  Jordingskurs for fordelingsanlegg... 

  Kurset tar ca. 1 dag å gjennomføre...

  Tema 1:

  Innledning jording, Jording HS-installasjoner, Global jord, Tiltak betjeningsplass

  Tema 2:

  Felles eller adskilte jordingssystem, Adskilt jording praktisk utførelse

  Tema 3:

  Jording av LS installasjoner og LS luftnett, Isolasjonsovervåking, Utjevningsforbindelser i nettstasjoner

  Tema 4:

  Jording av høyspennings linjer, Impulsjording, Overspenningsvern     

  Tema 5:

  Dokumentasjon og måling av jordingsanlegget, Oppsummering jording

          

  Kursinnhold:

  1. Materiell & mastetyper

  Stolper, Traverser, Barduner, Ledninger, Isolatorer, Klemmer og bolter, Opphengsutstyr, Kontaktklemmer

  2. Prosjektering

  Forprosjektering/planlegging, HMS planlegging, Kartlegging av belastning, Elektrisk dimensjonering, Elektriske og magnetiske felter, Avstander og fellesføring, Utarbeidelse av terreng- og linjeprofil, Mekanisk dimensjonering, Jording, Vern mot lynoverspenninger, Samsvarserklæring

  3. Dimensjonering

  Hva er dimensjonering, Mekanisk dimensjonering, Krav til ledere og master, Krav til forsterket oppheng, Elektrisk dimensjonering, Termisk grenselast, Spenningsfall, Tap

  4. Vern

  Hva er overspenningsvern, Hva sier forskriften, Gnistgap, Ventilavledere, Prosjektering av vern, Valg av avledere og gap, Plassering av vern

  5. Arbeid & montasje

  Arbeidsplanlegging, Fundamentering og stolpemontasje, Montasje av barduner, Vern mot klatring, Montasje av travers og topphette, Montasje av isolator, Utrekking og ledningsmontasje, Bendsling, Montasje av tilkoblinger (klemmer), Avgreininger, Jording, Fellesføring, Driftsmerking, Dokumentasjon, Innmåling av HS luftlinjetrase, Arbeidsavslutning, Samsvarserklæring og ferdigbefaring

  Kursinnhold:

  1: Oppbygging 

  Ledermateriale, Isolasjon, Bruksområder, Korrosjon, Snoing, Fasemerking, Mekaniske egenskaper, Elektriske forhold

  2: Prosjektering 

  HMS-plan, Avklaring mot offentlige og private, Kartlegging av belastning, Elektrisk dimensjonering, Elektriske og magnetiske felter, Avstander, Fellesføring, Plassering av anlegg/trase, Mekanisk dimensjonering av konstruksjon og materiell, Jording, Vurdering av andre risikoelementer, Samsvarserklæring 

  3: Sikring/vern

  Hvorfor bruker vi vern?, Selektivitet, Smeltekarakteristikk, Sikringer i praksis, Merking, Sikringsmateriell

  4: Dimensjonering 

  Ledningens strømføringsevne, Grenseverdier termisk belastning, Regneeksempel, Spenningsfall,  Økonomisk tverrsnitt, Beregningsprogram i excel

  5: Arbeid og montasje 

  Lasting, transport, lossing og brems av trommel, Spennlengder og pilhøyde, Strekking, Montasje av fester (oppheng), Barduner

  6: Klemmer og koblinger

  God og varig klemmeforbindelse, Tilkopling AL – CU, Tilkopling CU – CU, Tilkopling AL – AL, Avgreiningsklemmer, Koplingstamp

  7: Skjøting og reparasjon

  Skjøting generelt, Strekkfast og ikke strekkfast, Pressverktøy, Pressretning, Skjøting av 3-leder EX, Krymping 

  Kurset består av følgende emner:

  Kap. 1: Prinsipp og virkemåter 

  • Hvorfor bruker vi transformatorer?
  • Elektriske og magnetiske kretser
  • Transformatorens virkemåte
  • Omsetningsforhold
  • Virkningsgrad
  • Snitt og bilder av trafo 

  Kap. 2: Oppbygning 

  • Kjernen
  • Isolasjon
  • Beholderen
  • Viklinger
  • Kjøling
  • Gjennomføringer
  • Spenningsregulering

  Kap. 3: Prosjektering, dimensjonering og vern 

  • Dimensjonering
  • Plassering av trafo
  • Valg av vern
  • Parallelldrift av transformatorer 

  Kap. 4: Arbeid og montasje

  • Sjekk av materiell
  • Tilkoplinger
  • Plassering
  • Behandling av store gjennomføring

  Kap. 5: Vedlikehold, feilsøking og tap

  • Tilstandskontroll og vedlikehold av nettstasjon
  • Vedlikehold av trafo (lekkasje, oljefylling, varmgang)
  • Feilsøking (måling av isolasjon, motstand og spenning)
  • Tap 

  Består av 2 ulike emner:

  Til sammen 6 leksjoner/forelesninger innen:

  1. Innledning brytere (personbeskyttelse, symboler, merking, å bryte en strøm, brytertyper og betegnelser, enlinjeskjema, normer)
  2. Ulike brytere (skillebryter, Lastbryter, Effektbryter)

  + endel videoer.

  Kursinnhold:

  Tema 1 (T1): Oppbygging 

  Kabelhistorikk, Oppbygning av kabel, Isolasjonsmaterialer, Felt og feltstyring, Ordforklaringer, Massekabler, PEX-kabler, Betegnelser (4-bokstavkoden), Normer, Kort om de vanligste kabeltypene

  T2: Prosjektering

  SHA plan, Avklaring mot offentlig og private, Kartlegging av belastning, Elektrisk dimensjonering, Elektriske og magnetiske felter, Avstander, Fellesføring, Plassering av anlegg/trase, Mekanisk dim. av konstruksjon og materiell, Jording, Vurdering av andre risiko elementer, Samsvarserklæring

  T3: Vern 

  Innledning og begreper: Kortslutning, Overbelastning,  Selektivitet. Vern i Lavspenningsanlegg, Dimensjonering overbelastningsvern, Høyeffektsikringer, Smeltekarakteristikk, Dimensjonering ved kortslutning, Parallellkobling av kabler, Vern i Høyspenningsanlegg, Relevern (overstrøms- jordfeilvern), Høyspenningssikringer, Trafovern.

  T4: Dimensjonering

  Ledningens strømføringsevne, Korreksjonsfaktorer, Regneeksempel, Spenningsfall, Økonomisk tverrsnitt

  T5: Arbeid og montasje 

  Lagring av kabel, Behandling av kabeltrommelen, Trekking av kabler, Bøying av kabler, Forlegning av kabler, Merking av kabler, Grøftesnitt, Omfyllingsmasser, Kabelbeskyttelse og Kabelmarkering, Isolasjonsmåling (Megging) og kappemåling, Samsvarserklæring, ferdigbefaring, idriftsettelse og overtagelse. 

  T6: Koblinger 

  Pressing av kabelsko og hylser, Valg av pressverktøy og utstyr, Sekskantpress og dyppress, Skruforbindelser, Endeavslutning av høyspenningskabel, Stresskonus, Feltstyrende belegg, Endeavlsutning Lavspenning. 

  T7: Skjøting og reparasjon 

  Skjøting, Varmkrymp, Kaldkrymp, Montasjeanvisningen, Drift og vedlikehold, Termografi, Detektering av glimming, Vanntre, Feilsøking av kabel 

  T8: Felt og feltstyring

  Elektriske felt i kabler, Endeavslutning og felt, Forsterkning av elektrisk felt, Konus / feltfordeler, Feltstyrende belegg, Resistive, dielektriske og induktive tap: Impedans...

  Kursinnhold

  1: Oppbygging 

  Overdel, underdel, PE/PEN-skinne, Kabelfestejern, Montasjeplate med samleskinne, Tilkoplingsmoduler, Provisorisk uttak, Snømarkør, Arbeidsjord, Servicemoduler, Stolpemontasje, Fiberskap, Inntaksskap

  2: Prosjektering & dimensjonering

  Dimensjonering, Samtidighetsfaktor, Kortslutningsnivå, Klimaforhold, Modulbredder, Størrelse på samleskinne, Korrosjonsbeskyttelse av skap, Snømarkør, Plassering av skap, Vern og jording

  3: Arbeid og montasje 

  Arbeidsplanlegging og plassering, Oppsett av kabelfordelingsskap, Innføring av kabel og jordleder, Plassering av kabler i skapet, Montasje av kablene til samleskinnen, Montasje av kabler til PE/PEN skinne, Merking av kabler og skap, Arbeidsavslutning, Dokumentasjon, Samsvarserklæring og ferdigbefaring

  1: Prosjektering - forarbeid

  • Komponenter i en kraftledning, analyse/studiefase, grunnlagsprosjektering, beregning av magnetfelt, støyberegning, prosjektering ledning (Stikning, prosjektering, design av master og fundamenter, spesifikasjoner for masteproduksjon, elektromekanisk prosjektering) , lengdeprofiler, klimalaster, beregning av master, lineberegning/pilhøyde, lineberegninger/bendslinger, jording, linearmatur, linemontasje

  2: Fundamentering

  • Inndeling i arbeidspakker (WBS), framdriftsplaner, transportplaner, fundamentering, tverrprofil/senterplugg, salinger, fjellfundamenter, boring for fjellbolter, forskaling og støping av stabbe, jordfundamenter, forskaling/armering av bunnplate, plassering av maler, jording av master, tilbakefylling av master, forhold knyttet til vinterstøp

  3: Mastemontering

  • Montering av Statnetts vanlige innvendig bardunerte master, bruk av helikopter for montasjen av mastedeler, premontering, helikopters løfteevne bestemmer størrelsen på mastedelene, bruk av justeringsplater, plassering av mannskap i forbindelse med innflyvning av mastedeler, innflyvningsretning helikopter, bruk av riegel (sterkbru) og bardunering under montering av sidepanel, antall gjenger som skal være synlige, kjørning av skruer (horisontale og vertikale), plassering av mutter for enklere inspeksjoner fra bakken

  4: Linemontering

  • Fristrekk, utkjøringsseksjoner, trommelplass, vinsjeplass (plassbehov), premontasje armaturer, utflyvning av pilotliner, bruk av "Nål"..., utkjøring av trekkliner, trekklinas oppbygning, utkjøring av topplinene, bruk av nedtrekksblokker, krav til nokkediameter, daumann...., pilkjøring og måling av pilhøyde, "Bendsling", montasje av avstandsholdere 

  Kursinnhold:

  1: Kabeltyper og oppbygning

  Felles - karakteristikk, massekabel, massekabel HVDC, oljetrykkskabler 3-leder, oljetrykkskabel 1-leder 

  2: Oljekabelanlegg

  Hvorfor trykkanlegg, prinsipper, trykkanlegg, høytrykkstanker, lavtrykkstanker, mellomtrykkstanker, kontrollskap for oljemating, pumpestasjon 

  3: Vedlikehold og service

  Egen standard for isoleroljer, prøvetagning av olje, prøverapport, restgassmåling

  Kursinnhold:

  1: Konstruksjon

  Kjerne og vikling

  2: Aktiv del

  Viklinger plassering, reaktans, påkjenninger på vikling, sammenstilling, isolasjon, merkeverdier, prøver i fabrikk 

  3: Regulering og annet

  Spenningsregulering, trinnkobler, autotransformator, separat reguleraggregat, stjerne-delta, koblingsgrupper, støy

  4: Utstyr

  Konservatortank, nivåmåler for konservator, lufttørker, gassrele, temperaturmåling, oljepumpe 

  5: Utstyr - 2

  Oljestrømsmåler, trykkovervåkning, qualitrol, hydran, gjennomføringer, kjøling, overspenningsavledere, åkvikling

  6: Oljeprøvetagning

  De generelle oljeprøvene (DGA disolved gas analyses), gjennomslagsspenning, vanninnhold, nøytralisasjonsverdi, farge/utseende, grenseflatespenning, inhibitor mm 

  7: Oljeberedskap

  Havariet i Halden (1997) og Rød (2000), utette oljegruver (gamle oljegruver, daglige oljelekkasjer), store mengder slukkevann ved brann (vanskelig å håndtere), olje i naturen, omdømme

  Kursinnhold:

  1. Relevern - generelt 
  2. Strømtrafo 
  3. Spenningstrafo 
  4. Overstrømsvern 
  5. Differensialvern 
  6. Distansevern
  7. Samleskinne-/Bryterfeilvern
  8. Systemvern 
  9. Innkoblingsautomatikk (IKA) 
  10. Prøvestøpsel og prøveuttak 
  11. Forrigling
  12. Jordfeilretning

  Kursinnhold:

  1: Introduksjon

  Hva er en skillebryter, hvorfor skillebryter, tverrsnitt utendørsanlegg, samleskinnesystemer, samspill effektbryter-skillebryter

  2: Ulike typer skillebrytere

  Dreieskillebryter, pantograf, vertikal bryter, horisontal dobbelbryter, knebryter, jordslutter, plugg-inn brytervogn, DCB (fraskillende effektbryter), GIS-anlegg

  3: Driftsanordninger

  Hva er en driftsanordning, ulike typer driftsanordninger (AC, DC, Hydraulisk, Pneumatisk), 1-polt og 3-polt...

  4: Feil og vedlikehold

  RCM, Termografi, Hvorfor blir det feil, Kontaktflater, Smøring

  Kursinnhold:

  1: Introduksjon

  Transformatorenes oppbygging og virkemåte, hvorfor trenger vi måletransformatorer, spenningstransformator typer (induktive, kapasitive), strømtransformatorer – oppbygging og virkemåte, hva er byrde og merkebyrde, hvorfor er retning viktig? 

  2: Strømtransformatorer

  Prinsipiell oppbygging, hvorfor har en flere sekundærkjerner på strømtrafoer, hva betyr merkinger av kjerner på strømtrafoer, sammenheng mellom metning og byrde og overstrømsiffer, mer om byrde, omkopling av strømtrafoer, brudd i sekundærkrets på strømtrafo - hva så?

  3: Spenningstransformatorer

  Spenningstrafoer: typisk oppkopling, hva betyr merkinger av kjerner på spenningstrafoer, forskjell mellom kapasitive og induktive spenningstrafoer, hjelpekanal kommunikasjon, ferroresonans 

  Kursinnhold:

  1: Introduksjon

  Oppbygning, tilleggsutrustning, synkronisert svitsjing, historikk og typer

  2: Virkemåte

  Svovelhexafluorid (SF6) , bryte strøm, pufferbryter og autopufferbryter (SF6), Isolasjon 

  3: Begreper og vedlikehold

  Betjening, gjeninnkobling, reignition, restrike, first-pole-to-clear, følgestyring, discrepansy control), vedlikehold

  1: Prosjektering - forarbeid

  • Komponenter i en kraftledning, analyse/studiefase, grunnlagsprosjektering, beregning av magnetfelt, støyberegning, prosjektering ledning (Stikning, prosjektering, design av master og fundamenter, spesifikasjoner for masteproduksjon, elektromekanisk prosjektering) , lengdeprofiler, klimalaster, beregning av master, lineberegning/pilhøyde, lineberegninger/bendslinger, jording, linearmatur, linemontasje

  2: Fundamentering

  • Inndeling i arbeidspakker (WBS), framdriftsplaner, transportplaner, fundamentering, tverrprofil/senterplugg, salinger, fjellfundamenter, boring for fjellbolter, forskaling og støping av stabbe, jordfundamenter, forskaling/armering av bunnplate, plassering av maler, jording av master, tilbakefylling av master, forhold knyttet til vinterstøp

  3: Mastemontering

  • Montering av Statnetts vanlige innvendig bardunerte master, bruk av helikopter for montasjen av mastedeler, premontering, helikopters løfteevne bestemmer størrelsen på mastedelene, bruk av justeringsplater, plassering av mannskap i forbindelse med innflyvning av mastedeler, innflyvningsretning helikopter, bruk av riegel (sterkbru) og bardunering under montering av sidepanel, antall gjenger som skal være synlige, kjørning av skruer (horisontale og vertikale), plassering av mutter for enklere inspeksjoner fra bakken

  4: Linemontering

  • Fristrekk, utkjøringsseksjoner, trommelplass, vinsjeplass (plassbehov), premontasje armaturer, utflyvning av pilotliner, bruk av "Nål"..., utkjøring av trekkliner, trekklinas oppbygning, utkjøring av topplinene, bruk av nedtrekksblokker, krav til nokkediameter, daumann...., pilkjøring og måling av pilhøyde, "Bendsling", montasje av avstandsholdere 

  1: Introduksjon til veileder for jording av Statnetts stasjoner

  Bakgrunn og hensikt med jordingsveilederen, oppbygging og innhold, hvor finner jeg veilederen,  hensikten med jording, jordingsanleggets hoveddeler

  2: Prinsipp og eksempler på utførelse

  Prinsipp for jordingsanlegg i Statnett, eksempler på utførelse av jordingsanlegg  (maskenett, apparatjording, jording av gjerde, jording av SF6 anlegg, jording av kabelskjermer, jording i bygg og kontrollrom)

  3: Utførelse - praktiske eksempler

  Maskenett (planering av løsmasse, utlegging, sammenkobling med C-klemmer, tamper ved fundament), strømtransformatorer, spenningstransformatorer, krafttransformatorer

  4: Kontroll av jordingsanlegg

  Dimensjonerende kortslutningsstrøm, dimensjonering av jordleder, ansvarlig utførende, kontroll under montasje, sluttkontroll

  Kursinnhold

  1:Oppbygging

  Overdel, underdel, PE/PEN-skinne, Kabelfestejern, Montasjeplate med samleskinne, Tilkoplingsmoduler, Provisorisk uttak, Snømarkør, Arbeidsjord, Servicemoduler, Stolpemontasje, Fiberskap, Inntaksskap

  2: Prosjektering & dimensjonering

  Dimensjonering, Samtidighetsfaktor, Kortslutningsnivå, Klimaforhold, Modulbredder, Størrelse på samleskinne, Korrosjonsbeskyttelse av skap, Snømarkør, Plassering av skap, Vern og jording

  3: Arbeid og montasje

  Arbeidsplanlegging og plassering, Oppsett av kabelfordelingsskap, Innføring av kabel og jordleder, Plassering av kabler i skapet, Montasje av kablene til samleskinnen, Montasje av kabler til PE/PEN skinne, Merking av kabler og skap, Arbeidsavslutning, Dokumentasjon, Samsvarserklæring og ferdigbefaring

  Kursinnhold:

  1: Oppbygging 

  Ledermateriale, Isolasjon, Bruksområder, Korrosjon, Snoing, Fasemerking, Mekaniske egenskaper, Elektriske forhold

  2: Prosjektering 

  HMS-plan, Avklaring mot offentlige og private, Kartlegging av belastning, Elektrisk dimensjonering, Elektriske og magnetiske felter, Avstander, Fellesføring, Plassering av anlegg/trase, Mekanisk dimensjonering av konstruksjon og materiell, Jording, Vurdering av andre risikoelementer, Samsvarserklæring 

  3: Sikring/vern

  Hvorfor bruker vi vern?, Selektivitet, Smeltekarakteristikk, Sikringer i praksis, Merking, Sikringsmateriell

  4: Dimensjonering 

  Ledningens strømføringsevne, Grenseverdier termisk belastning, Regneeksempel, Spenningsfall,  Økonomisk tverrsnitt, Beregningsprogram i excel

  5: Arbeid og montasje 

  Lasting, transport, lossing og brems av trommel, Spennlengder og pilhøyde, Strekking, Montasje av fester (oppheng), Barduner

  6: Klemmer og koblinger

  God og varig klemmeforbindelse, Tilkopling AL – CU, Tilkopling CU – CU, Tilkopling AL – AL, Avgreiningsklemmer, Koplingstamp

  7: Skjøting og reparasjon

  Skjøting generelt, Strekkfast og ikke strekkfast, Pressverktøy, Pressretning, Skjøting av 3-leder EX, Krymping 

  Kursinnhold:

  1. Materiell & mastetyper

  Stolper, Traverser, Barduner, Ledninger, Isolatorer, Klemmer og bolter, Opphengsutstyr, Kontaktklemmer

  2. Prosjektering

  Forprosjektering/planlegging, HMS planlegging, Kartlegging av belastning, Elektrisk dimensjonering, Elektriske og magnetiske felter, Avstander og fellesføring, Utarbeidelse av terreng- og linjeprofil, Mekanisk dimensjonering, Jording, Vern mot lynoverspenninger, Samsvarserklæring

  3. Dimensjonering

  Hva er dimensjonering, Mekanisk dimensjonering, Krav til ledere og master, Krav til forsterket oppheng, Elektrisk dimensjonering, Termisk grenselast, Spenningsfall, Tap

  4. Vern

  Hva er overspenningsvern, Hva sier forskriften, Gnistgap, Ventilavledere, Prosjektering av vern, Valg av avledere og gap, Plassering av vern

  5. Arbeid & montasje

  Arbeidsplanlegging, Fundamentering og stolpemontasje, Montasje av barduner, Vern mot klatring, Montasje av travers og topphette, Montasje av isolator, Utrekking og ledningsmontasje, Bendsling, Montasje av tilkoblinger (klemmer), Avgreininger, Jording, Fellesføring, Driftsmerking, Dokumentasjon, Innmåling av HS luftlinjetrase, Arbeidsavslutning, Samsvarserklæring og ferdigbefaring

  Jordingskurs for fordelingsanlegg... 

  Kurset tar ca. 1 dag å gjennomføre...

  Tema 1: 

  Innledning jording, Jording HS-installasjoner, Global jord, Tiltak betjeningsplass

  Tema 2: 

  Felles eller adskilte jordingssystem, Adskilt jording praktisk utførelse

  Tema 3: 

  Jording av LS installasjoner og LS luftnett, Isolasjonsovervåking, Utjevningsforbindelser i nettstasjoner

  Tema 4: 

  Jording av høyspennings linjer, Impulsjording, Overspenningsvern     

  Tema 5: 

  Dokumentasjon og måling av jordingsanlegget, Oppsummering jording

          

  Består av 2 ulike emner:

  Til sammen 6 leksjoner/forelesninger innen:

  1. Innledning brytere (personbeskyttelse, symboler, merking, å bryte en strøm, brytertyper og betegnelser, enlinjeskjema, normer)
  2. Ulike brytere (skillebryter, Lastbryter, Effektbryter)

  + endel videoer.

  Kursinnhold:

  Tema 1 (T1): Oppbygging 

  Kabelhistorikk, Oppbygning av kabel, Isolasjonsmaterialer, Felt og feltstyring, Ordforklaringer, Massekabler, PEX-kabler, Betegnelser (4-bokstavkoden), Normer, Kort om de vanligste kabeltypene

  T2: Prosjektering

  SHA plan, Avklaring mot offentlig og private, Kartlegging av belastning, Elektrisk dimensjonering, Elektriske og magnetiske felter, Avstander, Fellesføring, Plassering av anlegg/trase, Mekanisk dim. av konstruksjon og materiell, Jording, Vurdering av andre risiko elementer, Samsvarserklæring

  T3: Vern 

  Innledning og begreper: Kortslutning, Overbelastning,  Selektivitet. Vern i Lavspenningsanlegg, Dimensjonering overbelastningsvern, Høyeffektsikringer, Smeltekarakteristikk, Dimensjonering ved kortslutning, Parallellkobling av kabler, Vern i Høyspenningsanlegg, Relevern (overstrøms- jordfeilvern), Høyspenningssikringer, Trafovern.

  T4: Dimensjonering

  Ledningens strømføringsevne, Korreksjonsfaktorer, Regneeksempel, Spenningsfall, Økonomisk tverrsnitt

  T5: Arbeid og montasje 

  Lagring av kabel, Behandling av kabeltrommelen, Trekking av kabler, Bøying av kabler, Forlegning av kabler, Merking av kabler, Grøftesnitt, Omfyllingsmasser, Kabelbeskyttelse og Kabelmarkering, Isolasjonsmåling (Megging) og kappemåling, Samsvarserklæring, ferdigbefaring, idriftsettelse og overtagelse. 

  T6: Koblinger 

  Pressing av kabelsko og hylser, Valg av pressverktøy og utstyr, Sekskantpress og dyppress, Skruforbindelser, Endeavslutning av høyspenningskabel, Stresskonus, Feltstyrende belegg, Endeavlsutning Lavspenning. 

  T7: Skjøting og reparasjon 

  Skjøting, Varmkrymp, Kaldkrymp, Montasjeanvisningen, Drift og vedlikehold, Termografi, Detektering av glimming, Vanntre, Feilsøking av kabel 

  T8: Felt og feltstyring

  Elektriske felt i kabler, Endeavslutning og felt, Forsterkning av elektrisk felt, Konus / feltfordeler, Feltstyrende belegg, Resistive, dielektriske og induktive tap: Impedans...

  Innhold (Emner):

  Kurset tar ca. 1 dag å gjennomføre...

  E1

  Innledning: Lover, forskrifter, funksjonskrav, veiledning og normer

  L1: Om kurset, hierarki, oppbygging av FEF, avsluttende bestemmelser etc.
  L2: Formål, prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold, risiko, sikkerhetskrav ved feil, beskyttelse mot elektrisk sjokk, termisk og mekanisk skade
  L3: Overspenninger, underspenninger, jordfeil, overførte spenninger, helsefare og beskyttelse mot brann
  L4: Overvåking og kontrollsystemer, advarselsskilt og merking, drift og vedlikehold, fellesføring - ulike eiere, endring, oppgradering, omgivelsene
  L5: Kontroll, erklæring om samsvar og dokumentasjon

  E2

  Høyspennings installasjoner

  L1: Isolasjon og isolasjonsfeil
  L2: Utstyr og kabler
  L3: Avstander, betjeningsutstyr for installasjoner i mast - alternativer
  L4: Bygninger
  L5: Tillatt berøringsspenning UTP, Global jord
  L6: Tiltak for å redusere berøringsspenning
  L7: Potensialutjevning, galvanisk korrosjon, måling og kontroll av jordingssystem samt dimensjonering
  L8: Felles og adskilt jordingssystem

  E3

  Lavspennings installasjoner

  L1: Isolasjon, isolasjonsovervåking
  L2: Utstyr og kabler, Installasjoner
  L3: Jording

  E4

  HSP luftledninger

  L1: Mekanisk dimensjonering, forsterket oppheng
  L2: Isolasjon, avstander, kryssing og fellesføring
  L3: Jording og linjebefaring

  E5

  LSP luftledninger

  L1: Mekanisk dimensjonering, kryssing og avstander
    L2: Fellesføringer

  K1: Nettstruktur og samleskinner

  L1: Innledning, Nettyper, MASKE/NETTDELER

  L2: Masker/Nettdeler selektivitetsutfordring 

  L3: Gjenoppretting av driften i fordelingsenhet

  L4: Manglende trafo-kapasitet under gjenoppretting av forsyning

  L5: Radialnett (luftledninger på landsbygda) Radialnett 11-22kV med feil

  L6: Ringnett 11-22kV med feil

  L7: Hel og delt samleskinne - mulighet for seksjonering

  L8: Dobbel samleskinne

  K2: Forskjellige typer stasjoner

  L1: Kraftverk

  L2: Trafostasjoner

  L3: Koblingsstasjoner

  L4: Apparatanlegg-1

  L5: Apparatanlegg-2

  K3: Transmisjonsnettets oppbygging

  L1: Statnett er systemansvarlig

  L2: Høyspent fordelingsnett

  L3: Overføring av elektrisk energi

  L4: Jordingssystemets oppgave (funksjon)

  • Isolert nullpunkt
  • P-Spolejordet nullpunkt
  • Direktejordet nullpunkt
  • Toppliner

  L5: P-spolens oppgave og virkemåte

  K4: Forskjellige typer ledning

  L1: Nettkonstruksjoner

  L2: Revolvering og T-avgreining

  L3: Nøytralpunktsbehandling

  L4: Høyspentkabel

  L5: Eksempler ledninger i terreng

  K5: Kraftsystemets egenskaper

  L1: Energiflyten i kraftsystemet

  L2: Flaskehals i kraftnettet

  L3: Beskrivelse av områder i kraftsystemet

  L4: N-1 kriteriet

  L5: Beskrivelse av redundans

  K6: Sårbarhet i kraftsystemet

  L1: Samfunnets krav til usårbarhet

  L2: Kritiske funksjoner i samfunnet

  L3: Hendelser med store konsekvenser

  L4: Steigen - vinterstorm i januar 2007

  L5: Steigen uten strøm i 5 døgn og 14 timer - januar 2007

  L6: Uten strøm en hel dag

   


  Dette kurset tar for seg enkle elektrotekniske begreper, det meste av innholdet er kanskje kjent fra før?

  Kap 1: Ulike elektrotekniske formler, anvendelse, "Snu på formler", Prefikser (Kilo, Mega...), regneeksempler

  Kap. 2: Vekselstrøm, vektorer, trigonometriske funksjoner, Pytagoras og Kirchoffs...

  Kap. 3: Kabler, kabelberegninger, forlegging og korreksjonsfaktorer

  Kap. 4: Vern/Sikringer

  Kap. 5: Enkle transformator-beregninger

  Innhold:

  TEMA 1: Innhold, energiloven, forskrifter

  Leksjon 1: Innhold og energiloven

  • Innhold
  • Energiloven
  • Hvorfor har vi energiloven?
  • Monopol på elektrisk kraft

  Leksjon 2: Forskrifter

  • Krav til kompetanse
  • Forskriftskrav

  TEMA 2: Planlegging, plassering, behandling av utsyr, krav til utførelse av arbeid i målerpunkt

   

  Leksjon 1: Planlegging 

  • Når man skal koble måler
  • Planlegging
  • REN-blad 4000 kap. 6 og 7

  Leksjon 2: Plassering av målere, behandling av utstyr og generelle krav til utførelse av arbeid

  • Plassering av målere for bolig installasjoner
  • Eksempel på plassering
  • Krav til tilknytning skap
  • Målere i etasjefolder
  • Behandling av utstyr
  • Generelle krav til utførelse av arbeid

  TEMA 3: Direktemåling 230V og 400V og Transformatorkoblet måling 230V og 400V

  Leksjon 1: Direktemåling 230V og 400V - Plassering, teknisk utførelse.

  • Plassering og krav til målerfelt
  • Teknisk utførelse av direktemåling
  • Koblingsskjema 
   • 230V 1-fase
   • 230V 3-fase
   • 400V 3-fase

  Leksjon 2: Transformatorkoblet måling 230V og 400V

  •  Plassering, Teknisk utførelse, strømtransformator
   • Plassering og krav til målerfelt
   • Teknisk utførelse av transformatorkoblet måler
   • Strømtransformator
   • Koblingsskjema
    • 230V 3-fase
    • TN-C-S 400V 3-fase

   Leksjon 3: Merking, sluttkontroll, samsvarserklæring

  • Før anlegget settes i drift
  • Merking
  • Sluttkontroll
  • Samsvarserklæring

  Kursinnhold:

  Kap. 1: AUS-HSP

  • K1L1: Innledning
  • K1L2: Krav til opplæring
  • K1L3: Hvorfor AUS?
  • K1L4: Begreper (ILE, KILE...)
  • K1L5: Lønnsomhet
  • K1L6: Administrativ praksis
  • K1L7: AUS-vennlig anlegg og utstyr
  • K1L8: AUS-vennlig materiell
  • K1L9: AUS-vennlig byggemåte

  Kap. 2: Metoder

  • K2L1: Isolerstangmetoden
  • K2L2: Hanskemetoden
  • K3L3: Barhåndsmetoden

  Kap. 3: Verktøy og utstyr

  K3L1: Isolerstenger
  K3L2: Utstyr til verktøystang
  K3L3: Shunter

  Kap. 4: Arbeidsprosedyrer-isolerstangmetoden; Enklere vedlikeholdsoppdrag

  • K4L1: Om prosedyrer
  • K4L2: Inspeksjon av isolatorer, bendslinger og andre ledningsfester. Tiltrekking av skruforbindelser.
  • K4L3: Prøving av isolatorer
  • K4L4: Montasje av kortslutningsindikatorer etc.
  • K4L5: Støvsuging
  • K4L6: Fjerning av is og snø med lineskrape
  • K4L7: Reise av stolpe inntil

  Kap. 5: Arbeidsprosedyrer-isolerstangmetoden; Arbeid

  • K5L1: TF operasjoner (Til og Frakobling)
  • K5L2: Shunting av defekt klemmeforbindelse, skjøt eller lignende
  • K5L3: Deling og montering av loop
  • K5L4: Pålegg av reparasjonsspiral på skadet faseline
  • K5L5: Klipping av strømløse forbindelser
  • K5L6: Til og frakobling av avgrening, kabel, apparat, trafo med mere...
  • K5L7: Til og frakoblinge av omleggingskabel

  Kap. 6: Arbeidsprosessen

  • K6L1: Før arbeidet starter, arbeidsprosessen
  • K6L2: Prosedyremøte
  • K6L3: Før arbeid i mast
  • K6L4: Behandling av verktøy og utstyr
  • K6L5: Transport
  • K6L6: Vedlikehold

  Kap. 7: AUS-oppdrag i praksis

  • K7L1: Frakobling i vinkelpunkt (planoppheng)
  • (flere vil kommet etter hver - vår ambisjon)

  Kurset skal dekke teorigrunnlaget for temaet, kurset kan kjøpes online nå!

  Stiftelsen Norsk Energifagsenter har også mulighet for å gjennomføre praktiske kurs innen temaet - basert på teorikurset her. Be om tilbud på full pakke: http://www.nfse.no/kontakt-oss.352989.no.html

  Innhold

  Kap. 1: AUS 1000V; Innledning

  • Krav til opplæring og innhold
  • §7 - overordnet planlegging
  • §10 - planlegging
  • Tilstrekkelig opplæring
  • AUS i tavler, luftledninger, verktøy, feilsøking og bekledning INTRO
  • Kompetansebegrepet

  Kap. 2: Planlegging på arbeidsplassen

  • §10 Planlegging av arbeidet
  • Faremomenter elektriske lavspenningsanlegg
  • Risikovurdering
  • Sikker Jobb Analyse (SJA)

  Kap. 3: AUS i lavspenningstavler

  • Bekledning
  • Fare for strømgjennomgang - barrierer
  • Fare for lysbue - barrierer
  • Konkret arbeidsoppdrag - prosedyre ifbm kabel, tavle etc.
  • Selve arbeidsprosessen
  • Hvor lenge varer en AUS-jobb? Konkret hendelse

  Kap. 4: AUS på lavspenningsluftlinjer

  • Fare for strømgjennomgang - barrierer
  • Fare for lysbue - barrierer
  • Krav om to personer
  • Nødkortslutter
  • Instruks & Prosedyre
  • Selve arbeidsprosessen
  • AUS? Eksempel på ulykke

  Kap. 5: Verktøy, feilsøking, måling og bekledning

  • Måling og feilsøking
  • Betjening av sikringer
  • Krav til bekledning

   

  Kap. 6: Kontroll og vedlikehold av 100V verktøy og utstyr

  • Isolerende hansker
  • Isolerende verktøy
  • Avskjerminger

   

  Oppgaver inn i mellom…sluttest til slutt. Bedriften dokumenterer for praktisk gjennomgang/øvelser på eget kursbevis.

  Kursinnhold:

  Tema 1 (T1): Oppbygging 

  Kabelhistorikk, Oppbygning av kabel, Isolasjonsmaterialer, Felt og feltstyring, Ordforklaringer, Massekabler, PEX-kabler, Betegnelser (4-bokstavkoden), Normer, Kort om de vanligste kabeltypene

  T2: Prosjektering

  SHA plan, Avklaring mot offentlig og private, Kartlegging av belastning, Elektrisk dimensjonering, Elektriske og magnetiske felter, Avstander, Fellesføring, Plassering av anlegg/trase, Mekanisk dim. av konstruksjon og materiell, Jording, Vurdering av andre risiko elementer, Samsvarserklæring

  T3: Vern 

  Innledning og begreper: Kortslutning, Overbelastning,  Selektivitet. Vern i Lavspenningsanlegg, Dimensjonering overbelastningsvern, Høyeffektsikringer, Smeltekarakteristikk, Dimensjonering ved kortslutning, Parallellkobling av kabler, Vern i Høyspenningsanlegg, Relevern (overstrøms- jordfeilvern), Høyspenningssikringer, Trafovern.

  T4: Dimensjonering

  Ledningens strømføringsevne, Korreksjonsfaktorer, Regneeksempel, Spenningsfall, Økonomisk tverrsnitt

  T5: Arbeid og montasje 

  Lagring av kabel, Behandling av kabeltrommelen, Trekking av kabler, Bøying av kabler, Forlegning av kabler, Merking av kabler, Grøftesnitt, Omfyllingsmasser, Kabelbeskyttelse og Kabelmarkering, Isolasjonsmåling (Megging) og kappemåling, Samsvarserklæring, ferdigbefaring, idriftsettelse og overtagelse. 

  T6: Koblinger 

  Pressing av kabelsko og hylser, Valg av pressverktøy og utstyr, Sekskantpress og dyppress, Skruforbindelser, Endeavslutning av høyspenningskabel, Stresskonus, Feltstyrende belegg, Endeavlsutning Lavspenning. 

  T7: Skjøting og reparasjon 

  Skjøting, Varmkrymp, Kaldkrymp, Montasjeanvisningen, Drift og vedlikehold, Termografi, Detektering av glimming, Vanntre, Feilsøking av kabel 

  T8: Felt og feltstyring

  Elektriske felt i kabler, Endeavslutning og felt, Forsterkning av elektrisk felt, Konus / feltfordeler, Feltstyrende belegg, Resistive, dielektriske og induktive tap: Impedans...

  Består av 2 ulike emner:

  Til sammen 6 leksjoner/forelesninger innen:

  1. Innledning brytere (personbeskyttelse, symboler, merking, å bryte en strøm, brytertyper og betegnelser, enlinjeskjema, normer)
  2. Ulike brytere (skillebryter, Lastbryter, Effektbryter)

  + endel videoer.

  Jordingskurs for fordelingsanlegg... 

  Kurset tar ca. 1 dag å gjennomføre...

  Tema 1: 

  Innledning jording, Jording HS-installasjoner, Global jord, Tiltak betjeningsplass

  Tema 2: 

  Felles eller adskilte jordingssystem, Adskilt jording praktisk utførelse

  Tema 3: 

  Jording av LS installasjoner og LS luftnett, Isolasjonsovervåking, Utjevningsforbindelser i nettstasjoner

  Tema 4: 

  Jording av høyspennings linjer, Impulsjording, Overspenningsvern     

  Tema 5: 

  Dokumentasjon og måling av jordingsanlegget, Oppsummering jording

          

  Kursinnhold:

  1. Materiell & mastetyper

  Stolper, Traverser, Barduner, Ledninger, Isolatorer, Klemmer og bolter, Opphengsutstyr, Kontaktklemmer

  2. Prosjektering

  Forprosjektering/planlegging, HMS planlegging, Kartlegging av belastning, Elektrisk dimensjonering, Elektriske og magnetiske felter, Avstander og fellesføring, Utarbeidelse av terreng- og linjeprofil, Mekanisk dimensjonering, Jording, Vern mot lynoverspenninger, Samsvarserklæring

  3. Dimensjonering

  Hva er dimensjonering, Mekanisk dimensjonering, Krav til ledere og master, Krav til forsterket oppheng, Elektrisk dimensjonering, Termisk grenselast, Spenningsfall, Tap

  4. Vern

  Hva er overspenningsvern, Hva sier forskriften, Gnistgap, Ventilavledere, Prosjektering av vern, Valg av avledere og gap, Plassering av vern

  5. Arbeid & montasje

  Arbeidsplanlegging, Fundamentering og stolpemontasje, Montasje av barduner, Vern mot klatring, Montasje av travers og topphette, Montasje av isolator, Utrekking og ledningsmontasje, Bendsling, Montasje av tilkoblinger (klemmer), Avgreininger, Jording, Fellesføring, Driftsmerking, Dokumentasjon, Innmåling av HS luftlinjetrase, Arbeidsavslutning, Samsvarserklæring og ferdigbefaring

  Kursinnhold:

  1: Oppbygging 

  Ledermateriale, Isolasjon, Bruksområder, Korrosjon, Snoing, Fasemerking, Mekaniske egenskaper, Elektriske forhold

  2: Prosjektering 

  HMS-plan, Avklaring mot offentlige og private, Kartlegging av belastning, Elektrisk dimensjonering, Elektriske og magnetiske felter, Avstander, Fellesføring, Plassering av anlegg/trase, Mekanisk dimensjonering av konstruksjon og materiell, Jording, Vurdering av andre risikoelementer, Samsvarserklæring 

  3: Sikring/vern

  Hvorfor bruker vi vern?, Selektivitet, Smeltekarakteristikk, Sikringer i praksis, Merking, Sikringsmateriell

  4: Dimensjonering 

  Ledningens strømføringsevne, Grenseverdier termisk belastning, Regneeksempel, Spenningsfall,  Økonomisk tverrsnitt, Beregningsprogram i excel

  5: Arbeid og montasje 

  Lasting, transport, lossing og brems av trommel, Spennlengder og pilhøyde, Strekking, Montasje av fester (oppheng), Barduner

  6: Klemmer og koblinger

  God og varig klemmeforbindelse, Tilkopling AL – CU, Tilkopling CU – CU, Tilkopling AL – AL, Avgreiningsklemmer, Koplingstamp

  7: Skjøting og reparasjon

  Skjøting generelt, Strekkfast og ikke strekkfast, Pressverktøy, Pressretning, Skjøting av 3-leder EX, Krymping 

  Kursinnhold

  1:Oppbygging 

  Overdel, underdel, PE/PEN-skinne, Kabelfestejern, Montasjeplate med samleskinne, Tilkoplingsmoduler, Provisorisk uttak, Snømarkør, Arbeidsjord, Servicemoduler, Stolpemontasje, Fiberskap, Inntaksskap

  2: Prosjektering & dimensjonering 

  Dimensjonering, Samtidighetsfaktor, Kortslutningsnivå, Klimaforhold, Modulbredder, Størrelse på samleskinne, Korrosjonsbeskyttelse av skap, Snømarkør, Plassering av skap, Vern og jording 

  3: Arbeid og montasje 

  Arbeidsplanlegging og plassering, Oppsett av kabelfordelingsskap, Innføring av kabel og jordleder, Plassering av kabler i skapet, Montasje av kablene til samleskinnen, Montasje av kabler til PE/PEN skinne, Merking av kabler og skap, Arbeidsavslutning, Dokumentasjon, Samsvarserklæring og ferdigbefaring

  Innhold (Emner):

  Kurset tar ca. 1 dag å gjennomføre...

  E1

  Innledning: Lover, forskrifter, funksjonskrav, veiledning og normer

  L1: Om kurset, hierarki, oppbygging av FEF, avsluttende bestemmelser etc.
  L2: Formål, prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold, risiko, sikkerhetskrav ved feil, beskyttelse mot elektrisk sjokk, termisk og mekanisk skade
  L3: Overspenninger, underspenninger, jordfeil, overførte spenninger, helsefare og beskyttelse mot brann
  L4: Overvåking og kontrollsystemer, advarselsskilt og merking, drift og vedlikehold, fellesføring - ulike eiere, endring, oppgradering, omgivelsene
  L5: Kontroll, erklæring om samsvar og dokumentasjon

  E2

  Høyspennings installasjoner

  L1: Isolasjon og isolasjonsfeil
  L2: Utstyr og kabler
  L3: Avstander, betjeningsutstyr for installasjoner i mast - alternativer
  L4: Bygninger
  L5: Tillatt berøringsspenning UTP, Global jord
  L6: Tiltak for å redusere berøringsspenning
  L7: Potensialutjevning, galvanisk korrosjon, måling og kontroll av jordingssystem samt dimensjonering
  L8: Felles og adskilt jordingssystem

  E3

  Lavspennings installasjoner

  L1: Isolasjon, isolasjonsovervåking
  L2: Utstyr og kabler, Installasjoner
  L3: Jording

  E4

  HSP luftledninger

  L1: Mekanisk dimensjonering, forsterket oppheng
  L2: Isolasjon, avstander, kryssing og fellesføring
  L3: Jording og linjebefaring

  E5

  LSP luftledninger

  L1: Mekanisk dimensjonering, kryssing og avstander
    L2: Fellesføringer

  K1: Nettstruktur og samleskinner

  L1: Innledning, Nettyper, MASKE/NETTDELER

  L2: Masker/Nettdeler selektivitetsutfordring 

  L3: Gjenoppretting av driften i fordelingsenhet

  L4: Manglende trafo-kapasitet under gjenoppretting av forsyning

  L5: Radialnett (luftledninger på landsbygda) Radialnett 11-22kV med feil

  L6: Ringnett 11-22kV med feil

  L7: Hel og delt samleskinne - mulighet for seksjonering

  L8: Dobbel samleskinne

  K2: Forskjellige typer stasjoner

  L1: Kraftverk

  L2: Trafostasjoner

  L3: Koblingsstasjoner

  L4: Apparatanlegg-1

  L5: Apparatanlegg-2

  K3: Transmisjonsnettets oppbygging

  L1: Statnett er systemansvarlig

  L2: Høyspent fordelingsnett

  L3: Overføring av elektrisk energi

  L4: Jordingssystemets oppgave (funksjon)

  • Isolert nullpunkt
  • P-Spolejordet nullpunkt
  • Direktejordet nullpunkt
  • Toppliner

  L5: P-spolens oppgave og virkemåte

  K4: Forskjellige typer ledning

  L1: Nettkonstruksjoner

  L2: Revolvering og T-avgreining

  L3: Nøytralpunktsbehandling

  L4: Høyspentkabel

  L5: Eksempler ledninger i terreng

  K5: Kraftsystemets egenskaper

  L1: Energiflyten i kraftsystemet

  L2: Flaskehals i kraftnettet

  L3: Beskrivelse av områder i kraftsystemet

  L4: N-1 kriteriet

  L5: Beskrivelse av redundans

  K6: Sårbarhet i kraftsystemet

  L1: Samfunnets krav til usårbarhet

  L2: Kritiske funksjoner i samfunnet

  L3: Hendelser med store konsekvenser

  L4: Steigen - vinterstorm i januar 2007

  L5: Steigen uten strøm i 5 døgn og 14 timer - januar 2007

  L6: Uten strøm en hel dag

   

  Dette kurset tar for seg enkle elektrotekniske begreper, det meste av innholdet er kanskje kjent fra før?

  Kap 1: Ulike elektrotekniske formler, anvendelse, "Snu på formler", Prefikser (Kilo, Mega...), regneeksempler

  Kap. 2: Vekselstrøm, vektorer, trigonometriske funksjoner, Pytagoras og Kirchoffs...

  Kurset består av følgende emner:

  Kap. 1: Prinsipp og virkemåter 

  • Hvorfor bruker vi transformatorer?
  • Transformatorens virkemåte
  • Snitt og bilder av trafo 

  Kap. 2: Oppbygning 

  • Kjernen, viklinger og isolasjon
  • Beholderen & kjøling
  • Gjennomføringer
  • Spenningsregulering
  • Koblinger

  Kap. 3: Prosjektering, dimensjonering og vern 

  • Valg av transformator
  • Valg av kjølemedie
  • Valg av vern
  • Overvåkning
  • Arbeid og montasje 

   

  Kap. 4: Vedlikehold, feilsøking og tap

  • Vedlikehold og tilstand
  • Varmgang & Feilsøking (måling av isolasjon, motstand og spenning)
  • Tap i transformator

  Hovedportal for Energioperatører:

  • Ulike nettkurs (Elektroteknikk, Grunnleggende om nettstrukturer, FEF, Kabelkurs, Høyspente brytere, Jording i fordelingsanlegg, Høyspent luftledning, Lavspent luftledning, Kabelfordelingsskap, FSE,...++
  • Ulike innleveringer (minifagprøver, fagspesifikke og eksamen)
  • Oversikt over kurssamlinger og nettmøter
  • Forum
  • Kalender som viser når de ulike aktiviteter har frister/skal skje
  • Svært mye felles med Energomontørene - Elsikkerhet/Elektro (begge fag har ved 1 anledning hatt samme eksamen)

  Hovedportal for Energioperatørlærlinger (og praksiskandidater)

  1. Ulike nettkurs
  2. Ulike innleveringer (minifagprøver, fagspesifikke og eksamen)
  3. Oversikt over kurssamlinger og nettmøter
  4. Forum
  5. lærlinGLOGG ("GLOGGEN")
  6. DISK-skylagringsplass for den enkelte
  7. Kalender som viser når de ulike aktiviteter har frister/skal skje

  Hovedportal for Energioperatørlærlinger (og praksiskandidater)

  1. Ulike nettkurs
  2. Ulike innleveringer (minifagprøver, fagspesifikke og eksamen)
  3. Oversikt over kurssamlinger og nettmøter
  4. Forum
  5. lærlinGLOGG ("GLOGGEN")
  6. DISK-skylagringsplass for den enkelte
  7. Kalender som viser når de ulike aktiviteter har frister/skal skje

   

  Hovedportal for Energioperatørlærlinger (og praksiskandidater)

  1. Ulike nettkurs
  2. Ulike innleveringer (minifagprøver, fagspesifikke og eksamen)
  3. Oversikt over kurssamlinger og nettmøter
  4. Forum
  5. lærlinGLOGG ("GLOGGEN")
  6. DISK-skylagringsplass for den enkelte
  7. Kalender som viser når de ulike aktiviteter har frister/skal skje

  Kursinnhold:

  1: Intro-historie 

  Magasinkraftverk, elvekraftverk, småkraftverk, minikraftverk, mikro, utbyggingspotensial

  2: Kraftverkets oppbygging

  Grindrensk, dam, varegring, sandfang, luker, ventiler, trykksjakt etc.

  3: Turbintyper 

  Francis, Kaplan og rørturbin, Pelton, horisontale og vertikale aggregater, fallhøyder

  4: Kriterier for valg av turbintype

  Fallhøyde, vannføring, virkningsgradskurver, planlagt kjøremønster, kostnader nedetid

  5: Klassifisering av turbintyper

  Fristråleturbin, fullturbin, energiomsetninger i turbin, fartstall, hurtigløper, langsomtløper

  6: Turbinens delkomponenter

  Gjennomgang av ulike løpehjul, akslinger, nåleservo, deflektor, ringledning, tetninger, turbinlager, ledeapparat, reguleringsring, hovedservomotor, lenk- og skovelarmer, øvre/nedre lokk, akseltetningsboks, sugerør etc.

  7: Turbinens egenskaper

  Kjennetegn og forskjeller på driftsforhold på de ulike turbintyper, virkningsgrad etc.

  8: Effekt og virkningsgrad (teoretisk tilnærming)

  Bruttoeffekt, akseleffekt, totalvirkningsgrad, H.O.V, H.U.V, brutto fallhøyde etc...

  9: Falltap i vannveien

  Singulære tap og viskøse tap...

  Kursinnhold:

  1: Reguleringsteori, generell innføring

  Primæroppgave til regulator, ”Skal-verdi”, ”Er-verdi”, styring vs regulering

  2: Prinsipp og virkemåte

  Gjennomgang av turbinregulatorens virkemåte - prinsipper

  3: Krav til turbinregulator

  Frekvensregulering vs lastregulering, avslag, hurtigstopp elektrisk feil, hurtigstopp mekanisk feil

  4: Statikk

  Definisjoner og ulike regneeksempler

  5: Hovedkomponenter

  Regulerende enhet, servosystem, trykkoljeanlegg, PID-funksjonen..., frekvensmåling

  6: Turbinspesifikt utstyr

  Sikkerhetsventil spiraltromme, kombinator, nålstyring

  7: Stabilitet i vannveien

  Stabilitet, trykkstigning og hastighetsøkning, store masser i bevegelser, luft som flyttes... 

  8: Svingekammer

  Behovet for dette, plassering av svingekammer/sjakt, avslagsprøver, hva skjer ved stengning av vannvei...

  9: Signaler som gir alarm, forvarsel, stopp

  Gjennomgang av ulike signaler fra turbin, lager, vannvei, hjelpeanlegg, regulator...

  Kun for oss internt på NFSE... Teste ut diverse innhold, aktiviteter etc.

  Vi skal gjøre et forsøk på å bygge opp en ORDBOK/WIKI for Energibransjen - i første rekke lærlinger....

  Pr. januar 2018 er den litt tynt, kommenter gjerne det som er lagt ut så kan vi fikse på feil/mangler - evt. mer innhold. Dette var mest tenkt som en pekepinne på hva vi er ute etter...men det kan godt tenkes at vi tenker for snevert!! Kan sikkert brukes til mye mer.

  Her kan alle legge inn komponenter, verktøynavn og bilder....du skjønner sikkert hva vi er ute etter!

  Har du video så kan vi legge dette også inn (men send i såfall fila til tommy.nordaas@nfse.no så kan vi få den bygget inn på posten din - evt. at du legger det en plass som kan lastes ned (epost tar ikke store filer))...

  Kan alle prøve seg med et innlegg, legg litt flid i dette (bilde og endel tekst) - så ser vi hvordan det fungerer.

  Tanken er å premiere den/de med flest og best innlegg i 2018!

  MVH

  Tommy Nordaas

  tommy.nordaas@nfse.no

  Mobil: 91 64 64 60